BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna Anetta (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Skutki postępowań antydumpingowych : ujęcie teoretyczne
Effects of Antidumping Investigations : Theoretical Approach
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 180, s. 175-194
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Postępowanie antydumpingowe, Cła antydumpingowe, Sankcje gospodarcze, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Protekcjonizm handlowy
Antidumping proceedings, Antidumping duty, Economic sanctions, Combating unfair competition, Protectionism in trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka antydumpingowa jest świadomą działalnością państwa, mającą na celu przeciwdziałanie sprzedaży tego samego produktu na rynku zagranicznym po cenie niższej niż w kraju. Realizacja tych zamierzeń następuje przy wykorzystaniu przepisów antydumpingowych, będących legalnym instrumentem służącym zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych. Każdy kraj może samodzielnie formułować zasady postępowania antydumpingowego, które muszą być zgodne z postanowieniami porozumienia o stosowaniu art. VI GATT/WTO. (fragment tekstu)

This article reveals the growing theoretical literature on the effects of antidumping, a trade policy that has emerged as the most serious impediment to international trade. This article shows that antidumping has nothing to do with predatory pricing and with keeping trade “fair”. It is a modern form of protection and simply another tool to improve the competitive position of the complainant against other foreign companies. Institutional process surrounding the investigation and the filing decision have protective impact on firms’ decisions in the market, leading to a wealth of potential strategic actions and distorted market outcomes. Sometimes the mere presence of antidumping law, with its established rules for determining outcomes, alters incentives for market participants. This theme underlies this discussion as this article reviews the literature in three broad areas connected with different phases of the antidumping trade policy process: pre-investigation, investigation, and post-investigation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.E., Domino-Dumping I: Competitive Exporters, „American Economic Review” 1992, No 82, s. 65-83.
 2. Anderson J.E., Domino-Dumping II: Anti-dumping, „Journal of International Economics” 1993, No 35, s. 133-150.
 3. Blonigen B.A., U.S. Antidumping Filings and the Threat of Retaliation, http://darkwing.uoregon.edu/bruceb/workpap.html.
 4. Bowen H.P., Hollander A., Viaene J.M., Applied international trade analysis, Macmillan Business, Oxford 1998, s. 438-440.
 5. Brander J., Spencer B., Tariff Protection ad Imperfect Competition, [w:] H. Kierzkowski (red.), Monopolistic competition and international trade, Clarendon Press, Oxford 1985, s. 194-206.
 6. Colonescu C., Antidumping, Antitrust and Competition, CERGE 1996. www.cerge.cuni.cz/publications/ working_papers/abstract/115.asp
 7. Dixit A., Anti-dumping and Countervailing Duties under Oligopoly, „European Economic Review” 1998, No 32, s. 55-68.
 8. Dong Y., Xu X., Liu F., Antidumping and the WTO, Implications for China, „Journal of World Trade” 1998, vol. 32 (1), s. 23.
 9. Brander J., Krugman P., A ‘Reciprocal Dumping’ Model of International Trade, „Journal of International Economics” 1983, No 15, s. 313-321.
 10. Eatou J., Grossman G.M., Optimal Trade and Industrial Policy under Oligopoly, „Quarterly Journal of Economics” 1986, No 101, s. 383-406.
 11. Fisher R.D., Endogenous probability of protection and firm behaviour, „Journal of International Economics” 1992, No 32, s. 149-163.
 12. Furusawa T., Prusa T,J., Antidumping Enforcement in a Reciprocal Model of Dumping Theory and Evidence, November 1996 cyt. za: B. A. Blonigen, T. J. Prusa, Antidumping, NBER Working Paper No 8398, July 2001 s. 10.
 13. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1995, s. 214.
 14. Gruenspecht H.K., Dumping and Dynamic Competition, „Journal of International Economics” 1988, No 25, s. 225-248.
 15. Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroclaw 2002, s. 300.
 16. Hoekman B.M., Mavroidis P.C., Dumping, Antidumping and Antitrust, „Journal of World Trade” 1996, vol. 30, No 1, s. 29.
 17. Kolev D.R., Prusa T.J., Dumping and Double Crossing: the (In)effectiveness of Cost-based Trade Policy under Incomplete Information, NBER Working Paper No 6986, February 1999.
 18. Leidy M.P., Hoekman B.M., Production Effects of Price- and Cost-based Anti-dumping Laws Under Flexible Exchange Rates, „Canadian Journal of Economics” 1990, No 23, s. 873-895.
 19. McGee R.W., Some Ethical Issues for Accountants in Antidumping Trade Cases: An Examination of Recent Studies With Emphasis on Latin America, The Dumont Institute for Public Policy Research, Working Paper 96.1, 4 December 1996, s. 3.
 20. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002, s. 269.
 21. Panagariya A., Gupta P., Anti-dumping Duty versus Price Negotiations, „The World Economy” November 1998, vol. 21, No 8, s. 1003-1019.
 22. Pauwels W., Vandenbussche H., Weverbergh M., Strategic Behaviour under European Antidumping Duties, „International Journal of the Economics of Business” 2001 vol 8 No 1 s. 79-103.
 23. Reitzes J.D., Antidumping Policy, „International Economic Review” 1993, vo. 34, No 4, 1993, s. 747-763.
 24. Rosendorff B.P., Voluntary Export Restraints, Antidumping Procedure, and Domestic Politics, „American Economic Review” 1996, vol. 86, No 3, s. 544-562.
 25. Staiger R., Wolak F., Strategic Use of Antidumping Law to Enforce Tacit International Collucion, NBER Working Paper No 3016, June 1989.
 26. Staiger R., Wolak F., The Effect of Domestic Anti-dumping Law in the Presence of Foreign Monopoly, NBER Working Paper No 3254, February 1990.
 27. Theuringer M., Weiss P., Do Anti-Dumping Rules Facilitate the Abuse of Market Dominance?, IWP Discussion Paper 2001/3, March 2001.
 28. Vandenbussche H., Wauthy X., Inflicting injury through product quality: how European antidumping policy disadvantages European producers, „European Journal of Political Economy” 2001, vol. 17, s. 101-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu