BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Midera Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcje międzynarodowej integracji gospodarczej : próba klasyfikacji
Classification of the Theory of International Economic Integration
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 180, s. 195-208
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Teoria integracji, Strategia integracyjna
Economic integration, Integration theory, Integration strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Integracja gospodarcza jest zjawiskiem bardzo szerokim, wielopłaszczyznowym, obejmującym różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego, politycznego czy kulturowego. W artykule zaprezentowano koncepcję międzynarodowej integracji gospodarczej w ujęciu Bela Balassy oraz według Jana Tinbergena.

The aim of the article is the presentation of different insights and the classification of various definitions of international economic integration. The author of the publication divides supporters of international economic integration into the ones in favour of Jan Tinbergen and of Bela Balassa. The former ones emphasizes the importance of national and international institutions for international economic integration. The latter group of supporters does not object to the role of supranational institutions, however advocates abolishing the interference of the nation into its economy, especially in the field of factors of productions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., Przyczynek do teorii integracji gospodarczej, [w:] Z problemów integracji gospodarczej - Ameryka Łacińska, red. M. S. Wionczek, PWN, Warszawa 1968.
 2. Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen & Unwin, London 1962, s.1-2.
 3. Dobroczyński M., Gospodarka narodowa i gospodarka międzynarodowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1964, nr 3, s. 25.
 4. Grinspun R., Kreklewich R., Institutions, Power Relations and Unequal integration in the Americas: NAFTA as Deficient Institutionality, [w:] Economic Integration in NAFTA and the EU, ed. K. Appendini S. Bislev, New York, St. Martin’s Press, 1999.
 5. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, PWN, Warszawa-Poznań 1999, s. 9.
 6. Kamecki Z., Pojęcia i typy integracji gospodarczej, „Ekonomista” 1967, nr 1, s. 93-94.
 7. Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W., Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, PWE, Warszawa 1964, s. 439.
 8. Kundera J., Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wrocław 1996, s. 26.
 9. Makać A., Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, [w:] Współczesna gospodarka światowa, red. A. B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 208.
 10. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej - teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1995.
 11. Nowak Z., Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie, Instytut Zachodni, Poznań 1972, s. 197.
 12. Röpke W., Integration und Desintegration der internationalen Wirtschaft, [w:] Wirtschaftsfragen der freien Welt, cyt. za: J. Kundera, Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wrocław 1996, s. 22.
 13. Siwiński W., Kapitalizm wielonarodowy - przesłanki i bariery integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1976, s. 9.
 14. Sprawy międzynarodowe, red. M. Dobroczyński, PISM, Warszawa 1980, s. 316.
 15. Tinbergen J., International Economic Integration, Amsterdam 1965, s. 57.
 16. Tinbergen J., International Economic Integration, Amsterdam 1965, s. 76.
 17. Tinbergen J., International Economic Integration, Elsevier, Amsterdam 1954, s. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu