BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Najda-Janoszka Marta (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Badanie elastyczności w organizacjach sieciowych
Examination of Corporate Flexibility in Network Organisations
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 163-169, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Elastyczność organizacji, Łańcuch wartości
Network organisations, Organisational flexibility, Value chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
Literatura przedmiotu zawiera szerokie spektrum rozważań na temat przyczyn dynamicznego rozwoju sieciowych struktur tworzenia wartości - przy czym, zawsze wskazuje się na zwiększony potencjał elastyczności działania organizacji sieciowych. Niemniej jednak badania empiryczne, mające na celu weryfikację wskazanej powyżej teoretycznej supozycji, należą do rzadkości. Wynika to między innymi z faktu, że dyskusje dotyczące elastyczności organizacji sieciowych prowadzone są na stosunkowo zbyt ogólnym poziomie. Dlatego w niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycję operacjonalizacji pojęcia w kontekście międzyorganizacyjnych struktur tworzenia wartości. (fragment tekstu)

According to the theoretical hypothesis put forward in the literature, companies can enhance their flexibility through participation in the network organisation. Nevertheless, empirical research to verify the above supposition is not popular. It results, among others, from the fact that discussions about network organisations are carried out at a relatively too general level. That is why, this paper presents the proposal of operationalisation of the notion in the context of interorganisational structures of value creation. In this connection, the achievements of literature devoted to the issue of supply chain flexibility and value chains have been used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benassi M., Greve A., Harkola J., Looking For a Network Organization: The Case of GESTO, "Journal of Market Focused Management", 1999, Vol. 4, No. 3.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Child J., Faulkner D., Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998.
 4. Haakansson H., Snehota I., Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London 1995.
 5. Miles R. E., Snow C. C., Causes of failure in network organizations, "California Management Review", 1992, Vol. 34.
 6. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - "tańczenie" w turbulentnym otoczeniu, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tan-czenie_w_turbulentnym_otoczeniu.html, data odczytu 15 listopada 2009 r.
 7. Slack N., The flexibility of manufacturing systems, "International Journal of Operations & Production Management", 1987, Vol. 7, No. 4.
 8. Stafford R M., Ghosh S., Murthy N. N., A framework for assessing value chain agility, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 26, No. 2, 2006.
 9. Stevenson M., Spring M., Flexibility from a supply chain perspective: definition and review, "International Journal of Operations & Production Management", 2007, Vol. 27, No. 7.
 10. Upton D. M., What really makes factories flexible?, Harvard Business Review, 1995 July-August.
 11. Volberda H. W, Towards The Flexible Form: How To Remain Vital in Hypercompetitive Environments, "Organization Science", 1996, Vol. 7, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu