BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Karpacz Jarosław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Zmiany modelu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach
Changes in the Model of Employment within Small and Medium Enterprises
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 170-179, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Formy zatrudnienia, Badania naukowe
Small business, Employment forms, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia, w jakim małe i średnie przedsiębiorstwa stosują dozwolone prawem formy świadczenia pracy. Wykorzystane na rzecz jego realizacji wyniki badań empirycznych pozwolą zidentyfikować wybierane przez przedsiębiorców formy zatrudnienia. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie różnic i podobieństw, co do wyboru form świadczenia pracy w tym sektorze przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

This article is to answer the question what is the pattern of employment in small and medium sized enterprises registered in the Świętokrzyskie province. It will enable to determine how many entrepreneurs use flexible methods of employment. The analysis of the employment structure in small and medium sized enterprises has shown that there is no universal pattern of employment. Practical patterns of employment in enterprises result from the reduction of labour costs and the need to react to changes on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak В., Bartusik K., Rozina A., Telepraca a rozwój struktur organizacyjnych, w: A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Bąk-Grabowska D., Zmiany modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w: J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. Dubisz S. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  5. Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  6. Piórkowska-Wojciechowska K., Elastyczność zasobów ludzkich, w: R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. Pocztowski A., Funkcja personalna. Diagnozowanie i kierunki zmian, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  8. Rostkowski T., Elastyczne formy wykorzystania kompetencji, w: M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  9. Sudolska A., Zastępowski M., Adaptacja przedsiębiorstw do otoczenia rynkowego, w: R. Krupski, J. Lichtarski (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  10. Zając Cz., Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, w: J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu