BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosińska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Proces globalizacji - próba zdefiniowania zjawiska i oceny jego wpływu na kształtowanie międzynarodowych stosunków ekonomicznych
The Process of Globalization - Definition and Evaluation of the Influence on International Economic Relations
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 180, s. 251-266
Tytuł własny numeru
Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Globalizacja, Społeczne skutki globalizacji, Globalizacja gospodarki
Globalization, Social results of globalisation, Economic globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano pojęcie globalizacji stosunków ekonomicznych we współczesnym świecie oraz podjęto próbę zdefiniowania globalizacji. Omówiono rolę Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii we współczesnej gospodarce światowej. Przedstawiono możliwe oddziaływanie globalizacji na kwestie społeczne i gospodarcze.

This paper deals with changes in world economy which took place as an effect of internationalization of enterprises and liberalization. It is an attempt to answer the following questions: what is globalization and where it goes? and what is the relation of the largest economics to this problem. In the second part of this article the author considers problem from point of view of European Union, the United States and Japan. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Braudel F., A History of Civilization, Penguin Press, New York 1994, s. 475.
 2. Dunning J.H., The global economy, domestic governance, strategies and transnational corporations: interactions and Policy Implication, „Transnational Corporations” 1998, No 3.
 3. Giddens A., Antony Giddens on Globalization, „UNRISD News” 2000, No 15.
 4. Lavy D., International productions and sourcing: Trends and Issues, „STI Review” 1999, No 13.
 5. Mc Grow A., Conteptualizing Global Politics. Polity press, Cambridge 1999.
 6. Pietrese J.N., Globalization as Hybridization, Institute of Social Studies, Working Paper Series, 2000, No 152.
 7. Porębski Cz., O globalizacji brzydkich słówek kilkanaście, www.cebi.win.pl.
 8. Sorman G., La monde est ma tribu, Paris 1997.
 9. Strategic Objectives 2000-2005. Shaping the New Europe Comunication from the Commission to the European Parliament, the Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2000)145 fina, Brussels, 09 February 2000, s. 8.
 10. The future of the Global Economy. Towards a Long Boom? OECD, Paris 1999.
 11. Wiecki J., Zmiany i kontynuacja, „Magazyn Finansowy”, 1999, nr 55.
 12. Zorska A., Ku Globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu