BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalna polityka innowacyjna : bilans dziesięcioletnich doświadczeń
Regional Innovation Policy : Review of the Ten-Year Period
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 95, s. 144-151, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka innowacyjna, Innowacje
Regional policy, Innovation policy, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regionalna polityka innowacyjna jest stosunkowo nowym obszarem aktywności władz samorządowych. Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów nie jest procesem oddolnym i wynikiem reorientacji polityki regionalnej. Jest to raczej konsekwencja integracji europejskiej oraz ogromnych możliwości finansowania działań w tej sferze. Artykuł stanowi próbę bilansu dziesięcioletnich działań podejmowanych w ramach regionalnej polityki innowacyjnej. Na podstawie własnych badań dokonano charakterystyki i oceny tej polityki. Wskazano kluczowe bariery budowania zdolności innowacyjnych polskich regionów. (abstrakt oryginalny)

Regional innovation policy is a relatively new area of activity of regional authorities. The process of creating a regional innovation capacities and regional innovation policy is not the result of bottom-up needs and the reorientation of regional policy. Regional innovation policy is the consequences of the European integration process and large finances fund reserved on the actions in this area. The author attempts to review the ten-year period of the regional innovation policy. She indicates the characteristics, orientation and evaluation of this policy, based on own research and analysis. The paper points out the key barriers for building innovation capacity of Polish regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, www.dawg.pl/files/file/ksiazka6.pdf.
  2. Gajewski R, Teoretyczny model skutecznej polityki regionalnej, [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, E. Kwiatkowski (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  3. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojąć, Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
  4. Nowakowska A., Budowanie zdolności innowacyjnych polskich regionów - wnioski i rekomendacje, [w:] Zdolności innowacyjne polskich regionów, A. Nowakowska (red.), Wyd. Biblioteka, Łódź 2009a.
  5. Nowakowska A., Regionalna polityka innowacyjna - rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Brol (red.), UE, Wrocław 2009b.
  6. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  7. Stawasz E., Polityka innowacyjna, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matusiak (red.), Wyd. Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu