BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobroczyńska Agnieszka (Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie), Juchniewicz Leszek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Transeuropejskie sieci energetyczne elementem infrastruktury spójności europejskiej
Trans-European Energy Networks as an Element of European Infrastructure Cohesion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 95, s. 185-194, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Słowa kluczowe
Energetyka, Polityka energetyczna, Rynek energetyczny, Bezpieczeństwo energetyczne
Energetics, Energy policy, Energy market, Energy security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrożenie idei spójności europejskiej byłoby niepełne bez osiągania celów polityki energetycznej, w tym stworzenia konkurencyjnego rynku zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne w długiej perspektywie i sprzyjającego energii „ekologicznej". Potrzebna jest do tego odpowiednia infrastruktura techniczna nie tylko w poszczególnych państwach, ale również w wymiarze wspólnotowym. Zespoleniu krajowych sieciowych systemów energetycznych służą m.in. transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E). W artykule przedstawiono koncepcję TEN-E, funkcje i narzędzia realizacji w kontekście sytuacji na unijnym rynku energii. (abstrakt oryginalny)

The implementation of the vision of European cohesion is supplemented by the main priorities of the European energy policy, including creation of the competitive energy market which ensures energy security in the long-term perspective and contributes to the development of the 'ecological' energy. An efficient energy infrastructure is essential for the internal energy market to work properly not only in territorial character but also in EU wide-scale. TEN-E play a crucial role in ensuring integration of energy network infrastructure. This publication introduces the concept of TEN-E functioning in the context of current situation in European energy market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Energetyka polska - kontekst europejski, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, AE, Wrocław 2006.
  2. Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Polityka energetyczna UE - nowa sytuacja, [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, red. E. Kryńska, Łódź 2009.
  3. Dokument roboczy nr 6 w sprawie sieci transeuropejskich, Parlament Europejski, PE 349,973 v 02, 22.11.2004.
  4. Europejska polityka energetyczna, l wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego COM(2007), Bruksela, 10.01.2007.
  5. Fiedor B., Problemy spójności społecznej i ekonomicznej w polityce energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, AE, Wrocław 2006.
  6. Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg 2009.
  7. Gawlikowska-Fyk A., Transeuropejskie sieci energetyczne, Biuletyn URE 2007 nr 5.
  8. Plan priorytetowych połączeń międzysieciowych, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, KOM(2006)846, Bruksela, 10.01.2007.
  9. Postępy w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej, Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego (SEC(2009)287, KOM(2009)115, Bruksela 2009.
  10. Transforming Europe's Electricity Supply, EASAC, The Royal Society, Bruksela, maj 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu