BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dylematy edukacji przedsiębiorczości : nauka czy praktyka?
Entrepreneurship Education Dilemmas : the Science or Practice?
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 40-47, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja ekonomiczna, Edukacja, Przedsiębiorczość, Otoczenie przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki
Economic education, Education, Entrepreneurship, Enterprise environment, Human capital
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł zawiera przemyślenia i obserwacje dokonane przez autora, który na problem edukacji przedsiębiorczości patrzy zarówno jako właściciel własnej firmy, i jako wykładowca. Analizuje metody i zakres wiedzy przekazywanej na uczelniach oraz przedstawia problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą. Szczególną uwagę zwraca na współczesne uwarunkowania biznesu, które wynikają między innymi z nasilającej się konkurencji, wzrostu niepewności i ryzyka, skutków procesu globalizacji, wzrostu znaczenia innowacyjności oraz pojawianiu się nowych obszarów aktywności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorcy znajdą w artykule również praktyczne rady i ostrzeżenia.(abstrakt oryginalny)

The article contains thoughts and observations of the author, who looks at the problem of entrepreneurship education both as the owner of a firm, and as the lecturer. He examines the methods and scope of the knowledge handed down in universities, and presents the problems faced by entrepreneurs conducting economic activity. Particular attention is paid to the contemporary business conditions, which results, among others, from: increasing competition, uncertainty and risk, the effects of globalization, the growing importance of innovation, and the appearance of economic activity new areas. Novice entrepreneurs can find also in the article practical advice and warnings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1) Bolesta-Kukułka K., przedmowa do książki M. Croziera, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993, s. 9, 45-46.
  2. 2) Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Liberska B. (red. nauk.), PWE, Warszawa 2002, s. 31.
  3. 3) Kuc R.B., Zarządzanie doskonałe, Oskar, Warszawa 2008, s. 422.
  4. 4) Mintzberg H., Managers not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development, Berrett-Koehler, San Francisco 2004.
  5. 5) Nadler G., Chandon W., Smart Questions: Learn to Ask the Right Questions for Powerful Results, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
  6. 6) Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa 2007, s. 22, s. 119, s. 422.
  7. 7) Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Sagan M., Sierzputowska I. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2009, s. 221-222.
  8. 8) Scholte J.A., Globalizacja, Humanitas, Sosnowiec 2006, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu