BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winch Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Współpraca vs manipulacja - dylemat etyczny czy wybór strategiczny firmy? : wyniki badań
Cooperation versus Mani pulation - Ethical Dilemma or Corporate Strategic Choice? : research results
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 215-223, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Manipulacja społeczna, Analiza statystyczna
Enterprise finance, Enterprises cooperation, Social manipulation, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie siły związku - na poziomie statystycznym - pomiędzy współpracą, manipulacją a sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Problem badawczy można sformułować w formie pytania o to co wpływa na wybór współpracy i manipulacji, i jak on oddziałuje na sytuację finansową danej organizacji gospodarczej? Tu przyjęto perspektywę analizy zjawisk z punktu widzenia determinizmu kulturowego przyjmującego założenie, że system norm i wartości jest zmienną niezależną w odniesieniu do procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The article puts forward a thesis claiminig that the cooperation between the employees and company management has a positive impact on the financial result of the company. It is especially strong in future oriented enterprises. The aim is to show the strength of the link at the statistical level between cooperation, manipulation and the financial situation of the company. The results of the research show that the time orientation does not play such a big role. An exception of a kind is the present orientation, where the cooperation is less frequent than in the case of past and future orientations. The factor to determine the level of confidence is the company managerial staff. It is important that there is a compliance of standards and values between employees and their superiors. The normative confidence in the company management is a factor to affect the financial situation of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 4. Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 5. Rozwiązywanie konfliktów, red. M. Deutsch, P Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 6. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 8. Uslaner E., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Socjologia codzienności, red. R Sztompka, M. Boguni-Borowska, Znak, Kraków 2008.
 9. Winch A., Winch S., Negocjacje - jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2005.
 10. Artykuły prasowe:
 11. Barney J., Hansen M., Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", 1995, Vol. 15.
 12. Dirks К. Т., Ferrin D. L., Trust in Leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practic, "Journal of Applied Psychology", 2002, Vol. 87.
 13. Sankowska A., Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji", 2009, Nr 7-8.
 14. Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2008, Nr 6.
 15. Winch S., Zaufanie a sytuacja finansowa firmy w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Naukowy 92, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu