BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Strategie przedsiębiorstw wysokich technologii : ujęcie retrospektywne
High Tech Companies' Strategies : Retrospective
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 224-234, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Przemysł wysokich technologii, Przegląd literatury, Wyniki badań
Corporation strategies, High-tech industry, Literature review, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba określenia istoty i cech strategii przedsiębiorstwa wysoko technologicznego na podstawie specyfiki sektora high tech, jak i różnych koncepcji i szkół zarządzania strategicznego szeroko opisywanego w literaturze przedmiotu. Analizie poddano tu wyniki badań eksperckich przeprowadzonych w 2009 roku na grupie delfickiej złożonej z 15 przedstawicieli uczelni ekonomicznych, firm konsultingowych i praktyków gospodarczych. (fragment tekstu)

The strategy of a high-tech enterprise is a notion difficult to define due to the ambiguity of the notion of strategy itself as well as to the complexity of the notion of high- tech sector and enterprise. The article attempts to define the essence high-tech enterprise strategy and identify its key characteristics. It is based on the review of basic concepts and strategy schools, specific attributes of high-tech enterprise as well as expert research. In the light of the analyses carried out, the strategy of an HT company is a continuous and dynamic decision making process in the condition of uncertainty in order to create innovative values. It is characterised by the duality of, on the one hand, deliberateness and emergentness and on the other adaptiveness and creativeness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Wit В., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 2. Eisenhardt K. M., Sull D. N., Strategy as Simple Rules, Harvard Business Review, January 2001.
 3. Farjoun M., Towards an organic perspective on strategy, "Strategic Management Journal", 23/2002.
 4. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 5. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 6. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, "Organizacja i Kierowanie", 3/2002.
 7. Kim W. Ch., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 8. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 9. Lisiński M., Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", Nr 774/2008.
 10. Matusiak K., Wysoka technika, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 11. Mintzberg H., Ahlstrand В., Lampel J., Strategy safari. Your complete guide through the wilds of strategic management, Prentice Hall, United Kingdom 2009.
 12. Nauka i technika 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 13. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 14. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2007, www.oecd.org; Główny Urząd Statystyczny, Definicje pojęć, www.stat.gov.pl
 15. Raynor M. E., Paradoks strategii, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 16. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 17. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 18. Тессе D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamie Capabilities and Strategie Management, "Strategie Management Journal", Vol. 18, No. 7/1997.
 19. Teece D. J., Explicating dynamie capabilities: The nature and microfounda-tions of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal", No. 28/2007.
 20. Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk 2004.
 21. Wojnicka E., Klimczak R, Wojnicka M., Dąbkowski J., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARĘ Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu