BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Relacje jednostek nauki i biznesu w procesie tworzenia i komercjalizacji innowacji
Relations of Science and Business Individuals in the Process of Creation and Commercialization of Innovation
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 11-20, rys., fot., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Marketing partnerski, Marketing relacji, Badania i rozwój (B+R)
Enterprise innovation, Partnership marketing, Relationship marketing, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podano przykłady wykorzystania koncepcji marketingu partnerskiego w relacjach uczelni i biznesu w Polsce. Wykazano, że zacieśnianie współpracy pozytywnie odbija się na innowacyjności firm. Prezentacja badań wskazała na branże, które szczególnie wymagają współpracy z jednostkami B+R, zapewniając sobie bezpieczeństwo wynikające ze stałego dopływu myśli innowacyjnej. Podkreślono, że zarządzanie relacjami przyczyni się do wzrostu liczby innowacji produktowych, procesowych, organizacji i marketingowych intensyfikując tym samym rozwój gospodarczy. (abstrakt oryginalny)

In the article the examples of using the conception of partnership marketing in relation with university and business in Poland were given. It was demonstrated that close co-operation between university and business has positive impact on companies' innovation. The presentation of researches pointed industries which particularly require cooperation with B+R units that provide permanent inflow of the innovative thought. It was emphasized that relations' management would contribute to increase the number of innovation in product, process, organization and marketing which intensify the economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eisenhardt K.M., Brown S.L., Narzucanie tempa: jak konkurować na rynkach, które nie chcą stać w miejscu, Harvard Business Review, Warszawa 2006.
 2. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 3. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 4. Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Audyt Technologiczny jako narzędzie budowy przewagi innowacyjnej przedsiębiorstwa - studium przypadku Labortest Sp. z o.o., [w:] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, (red.) S. Miklaszewski, B. Mikuła, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010.
 5. http://egie.pl, [12.11.2010].
 6. http://moto.wp.pl/kat,89554,title,Mlodzi-naukowcy-ulepszaja-samochody,wid,12051302,wiadomosc.html?ticaid=1b3e4, [12.11.2010].
 7. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rafako-i-Politechnika-Wroclawska-transfer-osiagniec-nauki-do-gospodarki-2047070.html, [12.11.2010].
 8. http://www.innowacyjnefirmy.pl/ranking_2008/wyniki_rankingu/innowacyjne_firmy_innowacje_produktowe, [12.11.2010].
 9. http://www.preactor.com.pl/casestudies-clients_poland.html, [12.11.2010].
 10. http://www.raciborz.com.pl/art14837.html, [12.11.2010].
 11. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ntsi_dzial_innowac_przeds_w_latach_2006-20068.pdf, [12.11.2010].
 12. Karwot J., Innowacyjna współpraca sfery naukowo-badawczej z sektorem przemysłu w zakresie komercjalizacji wyników badawczych na przykładzie Politechniki Śląskiej i PWIK Rybnik Sp. z o.o., [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, (red.) J. Teczke, J. Czekaj, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010.
 13. Ku budowaniu światowej klasy klastrów unijnych, październik 2008 http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm, [05.01.2010].
 14. Revald A., Gronsroos C., The Value Koncept and Relationship Marketing, "European Journal of Marketing", vol. 30, no. 2, 1996.
 15. Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013, http://www.slaskie.pl/ris/ris_strt.pdf, [19.10.2010].
 16. STRATEGOR: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 17. Zimnak M., Nowe narzędzia w promocji polskich uniwersytetów za granicą, P.R.o.m. Stowarzyszenie Public Relations i Promocji Uczelni Polskich, Warszawa, listopad 2007.
 18. Żabiński L., Marketing globalny i jego strategie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu