BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekańska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Projekt reklamy produktów kosmetycznych (na przykładzie marki Sephora)
Cosmetics' Advertisement Designing (on Sephora Products Example)
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 39-45, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kosmetyków, Kosmetyki, Reklama, Marka produktu, Badania marketingowe, Metody heurystyczne
Cosmetics market, Cosmetics, Advertising, Product brand, Marketing research, Heuristics methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek kosmetyków jest rynkiem wysokiej konkurencji, ale też dającym nieograniczone możliwości. Cechuje go ogromny potencjał reklamowy. Można prowadzić różnorodne kampanie reklamowe i wizerunkowe, ale dopiero odpowiednio zaprojektowany przekaz reklamowy dla wcześniej sprecyzowanej grupy docelowej pozwoli na osiągniecie zamierzonych celów. Jednym z głównych uczestników rynku kosmetyków jest sieć perfumerii Sephora. Oferuje szeroki wybór produktów kosmetycznych, zarówno marek ekskluzywnych jak i popularnych. Posiada również swoja unikalną linię produktów pod tą samą nazwą - Sephora. Przedmiotem analizy były przekazy i kampanie reklamowe przeprowadzone przez daną markę, ale również preferencje konsumentek co do formy i treści reklamy produktów marki Sephora. Jest to o tyle ciekawa grupa produktów, iż reprezentuje produkty mastiż - produkty łączące w sobie cechy produktów prestiżowych, o wysokiej jakości, ale również przystępną cenę. Przeprowadzone badania miały charakter ilościowy oraz jakościowy, co pozwoliło na dokładną analizę wszystkich elementów przekazu reklamowego. Celem artykułu jest poznanie opinii kobiet na temat rynku kosmetyków i produktów marki Sephora, ale również zaprezentowanie cech idealnej, według respondentek, reklamy kosmetyków. Aby było to możliwe przedstawiono również reklamę jako instrument komunikacji z konsumentem oraz przybliżono obraz marki Sephora. (abstrakt oryginalny)

Cosmetics market is highly competitive but also gives unlimited possibilities. It is characterized by a huge advertising potential. You can have a variety of advertising and branding but only appropriately designed advertisement for a predefinite target group will allow to achieve the desired goals. One of the main participants in the cosmetics market is Sephora perfumery. It offers a wide selection of cosmetic products, both luxury and popular brands. It also has its own unique line of products under the same name - Sephora. There were analyzed both communications and advertising campaigns conducted by the brand as well as the preferences of female consumers in the form and content of advertising of Sephora brand products. It is very interesting group of products as they represent "masiz" products - products that combine the features of prestigious, high quality products but also affordable. The study was a quantitative and qualitative in nature which allowed to conduct the accurate analysis of all elements of advertising. This article presents the opinions of women about the cosmetic market and Sephora brand products but also shows the ideal characteristics of cosmetics advertisement made by respondents. To make this possible article also presents advertising as an instrument of communication with the consumer and the brand image of Sephora. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białecki K., Bobrowski J., Krzymiński A., Marketing w handlu zagranicznym, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
  2. Budzyński W., Reklama - techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2004.
  3. Jones J.P., Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  4. Kuśnierski S., Reklama jest sztuką, DrukTur, Warszawa 1996.
  5. Stróżycki M., Heryszek T., Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa 2007.
  6. Śmid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu