BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jendryczko Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Organizacyjne uczenie się koncepcją dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa
Organizational Learning as a Concept of Dynamic Enterprise Development
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 60-65, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Metody zarządzania, Rozwój przedsiębiorstwa
Learning organisations, Methods of management, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń organizacji uczącej się i koncepcji organizacyjnego uczenia się. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz studia i badania dokonano przeglądu i analizy cech i założeń tego typu organizacji. Wskazano ponadto na wpływ koncepcji organizacyjnego uczenia się na rozwój pracowników i przedsiębiorstwa. Dokonując wyboru tematu przyjęto, że do najcenniejszych i najmniej wykorzystanych potencjałów przedsiębiorstwa decydujących o jego rozwoju i wynikach należą: kreatywność, inicjatywa oraz umiejętności i doświadczenie pracowników. Potencjał ten szczególnie w polskich przedsiębiorstwach wykorzystywany jest w niewielkim stopniu, dlatego też warto podjąć próby wdrażania skutecznych metod aktywizowania zachowań pracowników na rzecz właściwego ich spożytkowania z korzyścią dla rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the learning organization and the concept of organizational learning. Based on the subject literature, studies and researches, the review and analysis of the characteristics and assumptions of this organization type were carried out. The impact of organizational learning concept on workers and enterprises' development was also pointed out. When selecting the topic it was assumed that creativity, initiative and employees' skills are the enterprise’s potentials deciding about their development and results. This potential, especially in Polish companies, is used slightly. As a result, it is worth to try to implement the effective methods of enhancing the employees' behaviors' for the proper use, for the benefit of employees and enterprises development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Easterby-Smith M., Araujo L., Organizational Learning: Current Debates and Opportunities, [in:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, (ed.) M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London 1999.
 2. Garvin D.A., Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 3. Huber G.P., The Necessary Nature of Future Firm. Attributes of Survivors in a Changing World, Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 4. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 5. Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 6. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 7. Mikuła B., Organizacja ucząca się, [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 8. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 9. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
 10. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001.
 11. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T., The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, London 1991.
 12. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 13. Rokita J., Organizacja ucząca się, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 14. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Sowińska A., Wybrane zagadnienia psychologii ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 16. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu