BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obeidat Hayssam (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Bliskowschodnia polityka energetyczna Chin
The Middle East Energy Policy of China
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 67, s. 199-212, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja Azji Wschodniej : mit czy rzeczywistość?
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Konkurencja międzynarodowa, Konflikt interesów, Ropa naftowa
Energy policy, International competition, Interests conflict, Oil
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bliski Wschód, Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, Iran
China, United States of America (USA)
Abstrakt
Bliski Wschód o olbrzymich walorach strategicznych i surowcowych, ze względu na panującą tam próżnię polityczną i ekonomiczną, stał się obszarem konfliktu interesów między wielkimi mocarstwami oraz obszarem zapalnym dla ich rywalizacji. Artykuł opisuje kwestię chińskiej ekspansji na Bliskim Wschodzie. Zawiera także próbę analizy problemu konkurencji między USA i Chinami w kwestii kontroli złóż ropy naftowej w tym rejonie. Autor zastanawia się, czy nowe otwarcie krajów Bliskiego Wschodu na Chiny jest taktyką czy nową strategią tych krajów?

The strategical value of the Middle East as well as this stemming out from its natural resources has made it become an area of conflicting interests among the superpowers and a trouble spot of their competition. This paper treats the issue of Chinese expansion in the Middle East. It also contains an attempt to analyze the problem of strong competition between the USA and China over the control of oil in the Middle East. The total reliance of Chinese economy on foreign supplies of natural resources and the control of the USA in the Middle East has initiated the new oil policy of China searching for new allies. There have been significant investments made not only in the Middle East but also in Africa, Latin America and former Soviet Union countries. The great increase in importance of Iran and its cooperation with China generates accusations from the American side, that China has the intentions of controlling the energy resources in different parts of the world. These accusations are also related to Chinese alliance with oil countries alleged to support the terrorism. China is now facing the conflict with American interests, and it has to find the golden mean in balancing its relations with Iran and the United States. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Al.-Jabr M., Rueja fi istratijat mustakbal al-ulakat alsynia al-arabiya fi al-garn al-wahed walishreen (Wizja w strategii przyszłości stosunków chińsko-arabskich w dwudziestym wieku), "Center for Studies and Research Strategy" 2006, no 10.
 2. Al.-Shihabi M.I., Nuszue al.-jujusiyasy (Powstanie wielkich mocarstw: scena geostrategiczna), [w:] Majalat alf ikr alsiyasy (Magazyn myśli politycznych), 2005, Związek Arabskich Pisarzy, http://www.awu-dam.org/politic/21/fkr21-020.htm.
 3. Alrazeq N.A., Alseen fi al-qarn al-hady wal-iszreen (Chiny w XXI wieku), roczna konferencja komisji egipskiej polityki zagranicznej, http://www.siironline.org/alabwab/nadawat%20&%20motama rat%20(08)/036.htm.
 4. China and Saudi Arabia sign bilateral energy agreement, http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-01/23/content_514801 .htm.
 5. China endeavors to reduce dependency on overseas resources, http://sg2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200507/20050700210287.html.
 6. China's search for energy security, The National Bureau of Asian Research, 2006, http://www.nbr.org.
 7. Chinese President starts US visit at Microsoft and Boeing, http://www.asianews.it/index.php? l=en&art=5945.
 8. Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005, [w:] October 23, 2006;
 9. Farhat F.M., Yellow monster: Why is the world afraid of the rise of China?, "Centre for Political & Strategic Studies", http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/FI1E77.HTM.
 10. Feigenbaum E.A., China's military posture and the new economic geopolitics, Fellow Belfer Center for Science and International Affairs John F. Kennedy School of Government, Harvard University, http://www.bakerinstitute.org/Pubs/workingpapers/claes/cmp/cmp.html.
 11. Garver J.W., China and Iran: Ancient Partners in a Post-Imperial World, Washington D.C. 2007.
 12. http://www.csis.org/index.php?option=coir_csis_press&task=view&id=2249.
 13. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/decyzja;busha;winduje;ceny;ropy ,243,0,218099.html.
 14. http://www.petrostrategies.org/Publications/Reports.htm.
 15. http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=512&ArticleID=5616&l=en.
 16. http://ww.uofaweb.ualberta.ca/chinainstitute/nav03.cfm?nav03=53628&nav02=43873&nav01 = 43092.
 17. http://www.uscc.gov/researchpapers/2006/oil_gas.pdf.
 18. http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/.
 19. Jiang W., China's growing energy relations with the Middle East, China Brief 12/7/07, http://www.ocnus.net/artman2/publish/Business_l/China_s_Growing_Energy_Relations_ with_the_Middle East.shtml.
 20. Jun 5th - Scotland on Sunday - Rumsfeld attacks China over military threat, http://www.iiss.org/ index.asp?pgid=4491.
 21. Kurlantzick J., Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World, Yale University Press, May 28, 2007.
 22. Odrodzenie geopolityki: amerykańsko-chińsko-rosyjskie zmagania w Zatoce Perskiej i basenie Morza Kaspijskiego, [w:] M.T. Klare, Krew i nafta: niebezpieczeństwa i konsekwencje rosnącej zależności Ameryki od importowanej ropy naftowej, Warszawa 2006.
 23. Putin visits China to open the Year of Russia, [w:] Pravda English, http://english.pravda.ru/russia/ politics/21-03-2006/77594-putin_china-0.
 24. Qabalan M., Dyplomasiyat al-Seen al-naftiya (Chińska dyplomacja naftowa), "Centre for Political & Strategic Studies", http://www.cssr-syria.org/PoliticalStudies.php.
 25. Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005, http://www. fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf.
 26. Sagan S.D., How to keep the bomb from Iran, "Foreign Affairs", September/October 2006.
 27. Trends and determinants of the development of Sino-Arab relations 2005-2010, Symposium dialogue Arab-Chinese relations Beijing 12-13 January first / December 2005 (Arab Cooperation Forum-Chinese), "Middle East Studies Center-Jordan", http://www.mesc.com.jo/vision/2.htm.
 28. Zoubi M., The overall strategy of the United States war on enemies and friends, [w:] Majalat alf ikr alsiyasy (Magazyn myśli politycznych), 2005, Związek Arabskich Pisarzy, 2005, no 21, http://www.awu-dam.Org/politic/2l/fkr21 -007.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu