BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
New Public Management w budowaniu jakości usług zdrowotnych
New Public Management in the Construction the Quality of Health Services
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 28-38, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Nowe zarządzanie publiczne, Zarządzanie publiczne, Rynek usług medycznych, Obsługa klienta, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Jakość usług medycznych
New public management, Public governance, Medical services market, Customer service, Health care institution, Quality of medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie wybranych możliwości, jakie daje NPM w kreowaniu pozamedycznej jakości w publicznej placówce zdrowotnej w obszarze obsługi klienta. Na podstawie analizy literatury przedmiotu zostanie przedstawiona istota jakości usług medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem ich pozamedycznego obszaru) oraz idea NPM w funkcjonowaniu podmiotów publicznych. Pozwoli to na wskazanie znaczenia zmian w mentalności pracowników (zgodnych z filozofią NPM) w proklientowskim traktowaniu pacjentów placówek zdrowotnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to indicate the selected opportunities that New Public Management provides for the creation of extra-medical quality in public health service units in the area of customer service. It presents the substance of medical services quality (a special emphasis being made on extra-medical aspects of medical services) as well as the idea of New Public Management in the functioning of public subjects on the basis of the subject literature analysis. This will enable to point out the importance of changes of the employees' mentality (being in consistence with the New Public Management philosophy) in the customer-oriented approach towards patients of public health service units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell C.R., Zemke R., Do services procedures tie employees hands?, "Personnel Journal", nr 67, 1988.
 2. Bitner M.J., Booms B.H., Mohr L.A., Critical Service Encounters: The Employee's Viewpoint, [in:], Explicite reforms, implicite theories and public service improvement: the case of best value, (ed.) Ch.H. Lovelock, G.A. Boyne, S. Martin, W. Walker, "Local and Regional Government Research Unit Discussion Paper", nr 4, 2001.
 3. Blomgren M., Ordering a profession: Swedish nurses encounter new public management reforms, "Financial Accountability & Management", nr 19, 2003.
 4. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych - od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu, Warszawa 2007.
 5. Clark M., Payne A., Customer Retention: Does Employee Retention Hold a Key to Success, "Marketing Education Group Proceedings", nr 1, 1993.
 6. D'Aunno T., Management scholars and public Policy: a bridge too far?, "Academy of Management Journal", nr 48, 2006.
 7. Drucker P., Managing the non-profit organization: principles and practices, Harper Collins Publishers, Nowy Jork, 1990.
 8. Ferlie E., Hartley J., Martin S., Changing public service organizations: current perspectives and future prospects, "British Journal of Management" 2003, nr 14.
 9. Fesler J.W., Kettl D.F., The politics of the administrative process, Lia Howard University of Pensylwania, Chatham 1991.
 10. Frączkiewicz-Wronka A. i zespół, Raport z badań statutowych: Przywództwo w organizacji publicznej (na przykładzie publicznego sektora ochrony zdrowia), cz. I, Katowice 2007.
 11. Frączkiewicz-Wronka A. i zespół, Raport z badań statutowych: Zarządzanie publiczne: przywództwo i jego wpływ na efektywność organizacji publicznej (na przykładzie publicznego sektora ochrony zdrowia - pomiar efektywności), cz. II, Katowice 2008.
 12. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, ABC & Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 13. Frąś J., Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 14. Grönroos Ch., Internal Marketing - an Integral Part of Marketing Theory, [in:] Marketing of Services, (ed.) J.H. Donnely, W.R. George, American Marketing Association, Chicago 1981.
 15. Gruca-Wójtowicz P., Systemy jakości i bezpieczeństwa w jednostce sektora ochrony zdrowia, "Problemy Jakości", nr 8, 2009.
 16. Jurkowski R., Zarządzanie personelem. Proces kadrowy i jego prawne aspekty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 17. Karaszewski R., Zarządzanie jakością - koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 18. Karta Praw Pacjenta - Biuro Praw Pacjenta, www.bpp.waw.pl/karta_praw_pacjenta2.html, [20.08.2010].
 19. Lawthers A., Pomiar jakości a menedżer ochrony zdrowia, "Zdrowie i Zarządzanie", nr 3, 1999.
 20. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 21. Osiąganie jakości totalnej, "Zarządzanie na Świecie", nr 1, 1995.
 22. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 23. Peters B.G., The Future of Governing. Four Emerging Models, University Press of Kansas, Lawrence 1996.
 24. Pollitt Ch., Bouckaert G., Public management reform: a comparative analysis, Oxford University Press, Oxford 1999.
 25. Quinn J.B., Paquette P.C., Technologin Services: Creating Organisational Revolutions, "Sloan Management Review", nr 31(2), 1990.
 26. Rudawska I., Neoliberalne podejście do funkcjonowania sektora publicznego - próby adaptacji w opiece zdrowotnej, [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna?, (red.) K. Ryć. A. Sobczak, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 27. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 28. www.worldbank.org/publicsector/civilservice/debate1, [15.04.2010].
 29. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 30. Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, (red.) H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 31. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu