BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołyniak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Generacja rozproszona - implementacja innowacyjnych technologii wytwarzania energii
Distributed Generation - the Implementation of Innovative Technologies of Energy Production
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 46-51, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Energetyka, Odnawialne źródła energii, Inwestycje, Nowe technologie
Energy market, Energetics, Renewable energy sources, Investment, High-tech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z zachodzącymi przemianami energetyki wielkoskalowej na energetykę opartą na odnawialnych źródłach rozproszonych, artykuł podejmuje tematykę generacji rozproszonej (mikroenergetyki). Inwestycje w kierunku tych przemian stają się opłacalne ekonomicznie oraz są właściwym kierunkiem rozwoju rynku elektroenergetycznego. W artykule podjęto próbę zdefiniowania mikroenergetyki oraz jej szczegółowego podziału. Omówiono najczęściej stosowane technologie wytwarzania energii na mikro skalę ze źródeł odnawialnych oraz przedstawiono koszty pełnej implementacji tych źródeł. Zaprezentowano perspektywę rozwoju do roku 2020. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej mikroenergetyki oraz energetyki wielkoskalowej, a także kosztów i korzyści zastosowań generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii. (abstrakt oryginalny)

In relation with the occurring changes in a process of transition from large-scale energy to energy based on renewable distributed sources, the article focuses on distributed generation. Investments in these changes are economically viable and present the right direction for the development of power market. This article attempts to define distributed generation and its particular subdivisions. The most commonly used technologies producing energy on a micro-scale from renewable sources and costs of full implementation of these sources were particularly discussed. The article also presents the prospect of development for 2020. This article aims to make a comparative analysis of large-scale distributed generation and energy, as well as the costs and benefits of distributed generation applications based on renewable sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermanna T., Anderssonb G., Sodera L., Distributed generation: a definition, Electric Power Systems Research, Elsevier, Sztokholm 2000.
 2. Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets, International Energy Agency, Paryż 2002.
 3. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej: w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, (Dz. U. L 140/88 z 06.06.2009), Bruksela 04.2009.
 4. Grochal B., Mania T., Rynek pomp ciepła w Polsce, Międzynarodowe Targi Instalacyjne, Poznań 06.2010.
 5. Janiczek R., Przygrodzki M., Rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 6. Jurczyk M., Generacja rozproszona a rynek energii, "Rynek Energii", nr 3, 2005.
 7. Kulesa M., Planowanie energetyczne w gminie. Generacja rozproszona (kogeneracja gazowa, źródła odnawialne) oraz przedsiębiorstwa multienergetyczne w strategii gmin, "Energetyka", nr 1, 2003.
 8. Pakiet klimatyczno-energetyczny, Komisja Europejska, [COM/2008/30/końcowy], Bruksela 2008.
 9. Paska J., Generacja rozproszona, "Elektroenergetyka", nr 4, 2002.
 10. Pepermans G., Driesen J., Haeseldonckx D., D'haeseleer W., Belmans R., Distributed generation: definition, benefits and issues, K.U. Leuven - Energy Institute, Leuven 08.2003.
 11. Popczyk J., Energetyka Rozproszona, Fundacja OAK, Warszawa 2010.
 12. Przybosz J., Energetyka rozproszona - światowe tendencje i krajowe realia, "Energetyka", nr 5, 2001.
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.: Prawo energetyczne, Dz. U. z 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 14. Weiss W., The potential of solar thermal in Europe, European Solar Thermal Industry Federation, 07.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu