BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pagacz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wizerunek firmy a płynność zatrudnienia na przykładzie polskich firm
The Company Image and the Employee Turnover on the Example of Polish Companies
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 52-59, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Marketing personalny, Pracodawcy, Zatrudnienie
Company image, Personnel marketing, Employers, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ludzie wnoszą do firmy wiedzę, umiejętności i zdolności przyczyniając się do rozwoju organizacji. Jednym z celów współczesnej organizacji jest pozyskanie i utrzymanie pracowników wykazujących się duża aktywnością i zaangażowaniem w osiąganiu wspólnych dążeń. W realizacji tego celu może być pomocny wizerunek firmy, jako dobrego pracodawcy. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy pozytywny wizerunek firmy ma realny wpływ na poziom płynności zatrudnienia. Na artykuł składają się rozważania teoretyczne, w których zostało zdefiniowane pojęcie marketingu personalnego, elementów zewnętrznego i wewnętrznego marketingu personalnego oraz employer branding. W dalszej części autorka przedstawiła metodologie badań zastosowanych w rankingu "Najlepszy Pracodawca" i "Idealny Pracodawca". Artykuł kończy się wnioskami, które przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na pytanie czy wizerunek firmy może wpływać na poziomu płynności zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

Employees bring knowledge, skills and abilities to company contributing to the development of the organization. One of the goals of contemporary organization is to attract and retain employees demonstrating large activity and commitment in achieving common aims. In realization of this goal the image of the company, as a good employer, can be a helpful instrument. This article attempts to answer the question whether a positive image of the company has a real impact on the employee turnover. The first part of the article is devoted to theoretical considerations where the definition of 'employer branding' and 'marketing personnel' concepts are quoted and elements of external and internal marketing personnel are discussed. In the further part of the article, the author presents the methodology of the research used in creating a ranking of The Best Employer and Ideal Employer. The article ends with conclusions that contribute to answering the question whether the company's image can affect the employee turnover. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus K., Surinder T., Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International", vol. 9, no 5, 2004.
 2. Badanie Najlepsi Pracodawcy 2010, Raport z badań, www.hewittassociates.com, [17.06.2010].
 3. Baruk A., Dlaczego pracownicy odchodzą z przedsiębiorstw?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5, 2006.
 4. Baruk A., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006.
 5. Employer and Company brands May Help Competition for Top Talent, "HRFOCUS", February 2009.
 6. Guryn H., Jak budować markę najlepszego pracodawcy, http://www.serwishr.pl/att/Wywiady/Wywiad_z_Hewitt_em.pdf, [10.06.2010].
 7. http://marketing.nf.pl/Artykul/7545/Dlaczego-wizerunek-firmy-jest-wazny/marka-tozsamosc-marki-wizerunek-marki/, [30.05.2010].
 8. Innovative Theory and Empirical Research on Employee Turnover, (red.) R. Griffeth, P. Hom, Part II, Explaining the Link between Turnover Intentions and Turnover: The Roles of Risk, Personality, and Intentions-behavior Linkages, Information Age Publishing, Greenwich 2004.
 9. Jurkowska A., Employer branding czyli jak pracodawcy kreują swój wizerunek, http://kadry.nf.pl/Artykul/9706/Employer-branding-czyli-jak-pracodawcy-kreuja-swoj-wizerunek/employer-branding-marka-wizerunek-pracodawca/, [07.06.2010].
 10. Kotzian J., Nowa twarz pracodawcy, "Personel i Zarządzanie", nr 6, 2008.
 11. Minchington B., Thorne K., Measuring the Effectiveness of Your Employer Brand, "Human Resources Magazine", no. X-XI, 2007.
 12. Misiurski P., Dlaczego wizerunek firmy jest ważny, www.marketing.nf.pl, [30.05.2010].
 13. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 14. Stan Kapitału Ludzkiego w Polsce w 2008 r., Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, 2008, www.pszk.org.pl, [07.06.2010].
 15. Taylor S., Płynność zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006.
 16. Universum Building Brands to Capture Talent, www.idealnypracodawca.pl, [10.06.2010].
 17. Wojtaszczyk K., Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, "e-mentor", nr 3, 2008, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=25&id=547, [29.05.2010].
 18. Zacharowska M., Jak zatrzymać pracownika, "Businessman", nr 8, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu