BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bizon Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania efektywności szkoleń e-learningowych
Conditions of E-learning Trainings Efficiency
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 1 (8), s. 66-72, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Transfer wiedzy, Szkolenie pracowników, Efektywność, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
e-learning, Knowledge transfer, Manpower training, Effectiveness, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz więcej firm kształci kadry wykorzystując szkolenia e-learningowe. W artykule przedstawiono najważniejsze obszary e-learningu (kontrola nad kontentem, interaktywność i typ osadzonych obiektów multimedialnych, rola moderatora, informacja zwrotna, komunikacja w przestrzeni wirtualnej, prace i dyskusje grupowe, motywacja i zorientowanie na cele pracy zawodowej, spotkania face-to-face), jednocześnie przybliżając reguły i narzędzia, których przestrzeganie i stosowanie przyczynia się do zwiększania jakości projektowanych szkoleń e-learningowych i poprzez to wpływa na efektywność transferu wiedzy dokonywanego dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym. (abstrakt oryginalny)

More and more companies educate their employees using e-learning trainings. The article shows the most important e-learning aspects (content control, interaction and type of embedded multimedia objects, moderator's role, feedback, communication in virtual space, cooperative learning, group discussions, motivation and orientation on professional work purposes, face-to-face meetings) concurrently pointing out and explaining rules and tools. Obeying and practicing these rules contribute to increase the quality of planned e-learning trainings and affecting the efficiency of knowledge transfer via information and communication technologies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abras Ch., Ozok A., Preece J., Research methods for validating and deriving guidelines for e-learning online communities, "Interactive Technology & Smart Education", no. 2, 2005.
 2. Bizon W., Obiekty multimedialne - wyznaczniki dobrego kursu e-learningowego, "E-mentor", nr 4, 2004.
 3. Bizon W., Poszewiecki A., Efektywność transferu wiedzy poprzez e-learning, [w:] E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, (red.) M. Pigla, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Chien-Hung L., Tzu-Chiang Ch., Yueh-Min H., Assessment of Effectiveness of Web-based Training on Demand, "Interactive Learning Environments", vol. 15, no. 3, 2007.
 5. Del Veccio G., Bonthrone D., Sales Force Effectiveness Through E-learning, "Pharmaceutical Executive", October 2003.
 6. EL-Deghaidy H., Nouby A., Effectiveness of a blended e-learning cooperative approach In an Egyptian teacher education programme, "Computers & Education", no. 51, 2008.
 7. Galusha J.M., Barriers to learning in distance education, http://www.infrastruction.com/barriers.htm, [20.11.2010].
 8. Horton W., Designing web-based training, Wiley, New York 2000.
 9. Hugenholtz N.I.R., de Croon E.M., Smits P.B., van Dijk F.J.H., Nieuwenhuijsen K., Effectiveness of e-learning in continuing medical education for occupational physicians, "Occupational Medicine", no. 58, 2008.
 10. Johnson R.D., Gueutal H., Falbe C.M., Technology, trainees, metacognitive activity and e-learning effectiveness, "Journal of Managerial Psychology", vol. 24, no. 6, 2009.
 11. Leung H.K.N., Evaluating the Effectiveness of e-Learning, "Computer Science Education", vol. 13, no. 2, 2003.
 12. Lim H., Lee S.-G., Nam K., Validating E-learning factors affecting training effectiveness, "International Journal of Information Management", no. 27, 2007.
 13. Macgregor G., Turner J., Revisiting e-learning effectiveness: proposing a conceptual model, "Interactive Technology and Smart Education", vol. 6, no. 3, 2009.
 14. Mittal M., Evaluating perceptions on effectiveness of e-learning programs In Indian banks: identyfying areas for improvement, "Development and Learning in Organizations", vol. 22, no. 2, 2008.
 15. Newton D., Ellis A., Effective implementation of e-learning: a case study of the Australian Army, "The Journal of Workplace Learning", vol. 17, no. 5-6, 2005.
 16. PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw. Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 17. Rosenberg M.J., E-learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, McGraw-Hill Professional, New York 2001.
 18. Shu-Sheng L., Investigating students' perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning: A case study of the Blackboard system, "Computers & Education", no. 51, 2008.
 19. Sulcic V., Lesjak D., E-learning and Study Effectiveness, "Journal of Computer Information Systems", Spring 2009.
 20. Zhang D., Interactive Multimedia-Based E-Learning: A Study of Effectiveness, "The American Journal of Distance Education", no. 3 (19), 2005.
 21. Zhang D., Zhou L., Briggs R.O., Nunamaker Jr J.F., Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness, "Information & Management", no. 43, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu