BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florkowski Wojciech J. (University of Georgia, USA), Suh Dong-Kyun (Rural Development Administration, Republic of Korea)
Tytuł
Importance of Reduced Food Poisoning from Eating Contaminated Vegetables, Fruits and Nuts : an Application of the Multinomial Logit Technique
Znaczenie zmniejszenia ryzyka zatruć pokarmowych w wyniku spożycia warzyw, owoców i orzechów : zastosowanie techniki multilogitowej
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 6, s. 38-43, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Warzywa, Owoce, Jakość żywności, Badania ankietowe
Consumption, Vegetables, Fruit, Food quality, Questionnaire survey
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Republika Korei
Republic of Korea
Abstrakt
Celem pracy było zidentyfikowanie czynników wpływających na zwracanie uwagi przez konsumentów w Republice Korei na zatrucia pokarmowe spowodowane jedzeniem warzyw, owoców lub orzechów. Modele wyliczono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 1100 kobiet zamieszkujących w siedmiu wielkomiejskich obszarach Republik Korei. Wyniki pokazały prawdopodobieństwo z jakim występują zmiany opinii respondentów co do znaczenia m. in. cech demograficzno-ekonomicznych oraz preferencji dotyczących żywności i sposobu jej produkcji. (abstrakt oryginalny)

The study identifies factors influencing the importance consumers in the Republic of Korea attach to food poisoning resulting from eating vegetables, fruits, or nuts. Survey data collected from 1.100 females residing in the seven major urban centers are used to estimate the equations. Results are used to calculate probabilities associated with the specific opinions held by respondents with regard to. among others, demographic and economic characteristics and preferences about food and food production methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Greene W. H. 2003: Econometric analysis. Prentice Hall. 1026 pp.
  2. Hensher D.A., Rose J.M., Greene W.H. 2005: Applied choice analysis: a primer. Cambridge University Press, Cambridge, 742 pp.
  3. Produce Marketing Association. 2009: International resources: global market profile: Republic of Korea (South). Available online at www.pma.com/cig/intl/southkoreacfm. Accessed June 3. 2009.
  4. U.S. Department of Agriculture. 2008: South Korea: Basic information - fruits, nuts, and vegetables. Available online at www.ers.usdagov/Briefing/Southkorea/fruitsandvegs.htm. Accessed June 3.
  5. U.S. Food and Drug Administration. 2006: FDA Announces Findings From Investigation of Foodborne E.Coli 0157:H7 Outbreak in Spinach. Accessed online at www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01474.html on May 27, 2009.
  6. U.S. Food and Drug Administration. 2008: FDA Warns Consumers Nationwide Not to Eat Certain Types of Raw Red Tomatoes. Accessed online at www.fda.gov/bl3S/topics/NEWS/2008/NEW01848.html on May 27. 2009.
  7. WHO. 2003: WHO Fruit and Vegetable Promotion Initiative - report of the meeting. Geneva. 25-27 August 2003. Accessed online at http://www.who.int/hpr/NPH/fruit _and_vegetables/fruit_and_vegetable reporLpdf on May 14, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu