BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Łaźniewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Decyzje o podziałach nieruchomości gminnych jako czynnik wspierający konkurencyjność Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Resolutions about Divisions of Estates as Factor Supporting the Competitiveness of Szczecin Metropolitan Area
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2009, nr 4, s. 67-85, tab., ryc., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Gmina, Obszar metropolitalny
Real estate economy, District, Metropolitan area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczeciński Obszar Metropolitalny
Szczecin Metropolitan Area
Abstrakt
Artykuł dotyczy decyzji o podziałach nieruchomości gminnych w gminach strefy zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Każdy obszar metropolitalny dzieli się na centrum, czyli miasto główne, oraz strefę zewnętrzną, składającą się na gminy do miasta głównego bezpośrednio przyległe bądź też w inny sposób z nim funkcjonalnie powiązane. Realizacja funkcji metropolitalnych w strefie zewnętrznej obszaru metropolitalnego wpływa w istotnym stopniu na możliwości rozwojowe całego obszaru. Jedną z płaszczyzn współpracy w ramach obszaru metropolitalnego może być gospodarka nieruchomościami, w szczególności tymi, których właścicielami są poszczególne gminy, czyli nieruchomościami gminnymi. (abstrakt oryginalny)

Article presents resolutions concerning divisions of estates in Szczecin Metropolitan Area. Each metropolitan area is divided into the centre, i.e. the main town, and the outer zone consisting of communes directly adjacent to the main town or in any other way functionally linked to it. The realization of metropolitan functions in the outer zone of the metropolitan area significantly affects the developing capability of the area. Divisions of the estates could be very important instrument of local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak В., Borkowski J., 2006, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 2. Bobiński J., Furman S., Kowalewski A., Markowski T., Pyszkowski A., 2005, Główne problemy merytoryczne planowania wielkoprzestrzennego, ponadlokalnego, wymagające nowych rozwiązań w sferze prawa (w:) T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, z. 221.
 3. Bojar Z., 2006, Podziały nieruchomości. Komentarz, Katowice: Wydawnictwo Gali, s. 11-25.
 4. Bury P, 1993, Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 5. Cymerman R., 2009, Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 6. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Jałowiecki B., 1988, "Lokalizm a rozwój. Szkice z socjologii układów lokalnych" (w:) idem (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Kopyra J. (red.), 2009, Prawo nieruchomości, Warszawa: Poltext.
 9. Lendzion J., 2004, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej państwa, Gdynia: Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, s. 4.
 10. Małysa-Sulińska K., 2008, Normy kształtujące lad przestrzenny, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 11. Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie - obszary metropolitalne - metropo-lizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 12. Masik G., 2007, "Polityka gmin w zakresie gospodarowania nieruchomościami a przemiany struktury przestrzennej i rynek pracy w strefie suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta" (w:) K. HefFner, T. Marszał, Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Warszawa: Biuletyn KPZKPAN, z. 232.
 13. Niewiadomski Z. (red.), 2008, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Ochendowski E., 2004, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 15. Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 16. Patrzałek L., 2000, Finanse samorządowe, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 17. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, "Obszary metropolitalne w Polsce -diagnoza i rekomendacje", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (35), s. 57-63.
 18. Szachułowicz J., 2005, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa: LexisNexis, s. 112--132.
 19. Topczewska T., Siemiński W., 2003, Gospodarka gruntami w gminie, Warszawa: Difin.
 20. Wolaniuk A., 1997, Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 21. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., 2006, Gospodarka nieruchomościami, Katowice: Wydawnictwo Gali, s. 168-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu