BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Tomasz J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polityka CSR jako element umacniania reputacji : przykład banków
CSR Policy as an Element of Corporate Reputation Enhancing : Banks case
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 2, s. 2-9, rys.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Banki, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing społeczny, Zaufanie
Banking sector, Banks, Corporate Social Responsibility (CSR), Social marketing, Trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatni kryzys doprowadził do pogorszenia się reputacji świata biznesu. Szczególnie mocno odczuły to banki, które uznane w oczach opinii publicznej za głównego sprawcę kryzysu, utraciły swoją reputację i dużą część związanego z nią zaufania. Odzyskiwanie zaufania stanowi zatem podstawowe zadanie banków. Jego realizacja nie będzie jednak możliwa bez wcześniejszej odbudowy reputacji. Polityka społecznej odpowiedzialności stanowi jeden z instrumentów służących tej odbudowie. W artykule przedstawiono różne koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rolę, jaka CSR odgrywa w umacnianiu reputacji. Zaprezentowano także wyniki badań obrazujące podejście banków komercyjnych działających w Polsce do problematyki CSR i sposób realizowania przez nie polityki w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show a very important role that corporate social responsibility plays in rebuilding reputation and trust. The article presents different concepts of corporate social responsibility and the way in which CSR policy influences corporate reputation. It also presents results of the research on CSR policy of commercial banks operating in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2010 Edelman Trust Barometer Executive Summary, www.edelman.com/trust/2010 (odczyt 9.11.2010).
 2. S. Bonini, D. Court, A. Marchi, Rebuilding Corporate Reputations, "The McKinsey Quarterly" 2009, June.
 3. A.K.O. Brady, The Sustainability Effect. Rethinking Corporate Reputation in the 21st Century, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 4. A.B. Carroll, A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, "Academy of Management Review" 1979, No. 4.
 5. M.B.E. Clarkson, A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, "Academy of Management Review" 1995, No. 1.
 6. J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009, www.diagnoza.com (odczyt 12.09.2009).
 7. T.J. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków 2010, s. 75.
 8. M.E. Drumwright, P.E. Murphy, Corporate Societal Marketing. W: Handbook of Marketing and Society, P.N. Bloom, G.T. Gundlach (red.), Sage, Thousand Oaks 2001, s. 164.
 9. I. Maignan, O.C. Ferrell, Corporate Social Responsibility and Marketing. An Integrative Framework, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2004, No. 1.
 10. E. Śmiłowski, W kryzysie zaufania, "Bank" 2009, nr 4, http://www.pentor.pl/57646.xml?doc_id=11278 (odczyt 7.05.2010).
 11. The 11th Annual RQ. Ahead of What's Next. A Survey of the U.S. General Public, Harris Interactive, December 2009-February 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu