BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Teoria "centrum-peryferie" w epoce globalizacji
The Core-Periphery Theory in the Time of Globalisation
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 2, s. 5-27, tab., bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalizacja gospodarki, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, System finansowy, Rynki finansowe
Globalization, Economic globalization, International economic relations, Financial system, Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest ocena korzyści i strat płynących z uczestnictwa w globalnej gospodarce, dokonana z perspektywy teorii "centrum-peryferie". Z czasem zyskowność głównych produktów spada i ich produkcja jest przekazywana do peryferii - teza potwierdzona. Przeciwdziała to spadkowi stopy życiowej i pośrednio sprzyja stabilności politycznej państw centrum - teza potwierdzona. Światowy rynek finansowy służy eksploatacji peryferii - teza niepotwierdzona. Spekulacje finansowe w centrum przyczyniają się do destabilizacji politycznej peryferii - teza potwierdzona. Im większy poziom uczestnictwa państwa peryferyjnego w międzynarodowym systemie gospodarczym, tym większe ponosi ono straty - teza niepotwierdzona, i tym większe korzyści państw centrum - teza niepotwierdzona. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article was to verify gains and losses coming from participating in the global economy in the light of the core-periphery theory. It turned out to be undeniably true that transfers of industrial production to peripheral countries lead to higher living standards and indirectly favour political stability in core countries, while the hypothesis that the global financial market is a tool for exploitation of peripheral countries was proved to be false. The author established that financial speculations in core countries cause political destabilization in peripheral countries, and disproved the hypothesis that the higher the participation of periphery countries in the global economy, the higher the losses they suffer and the higher the advantages in core countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amir S., 1974, Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment, New York: Monthly Review Press.
 2. Bank for International Settlements, 2007, Monetary and Economic Department, November, Triennial and semiannual surveys on position in global over the counter (OTC) derivates market at the end-June 2007, http://www.bis.org/publ/otc_hy0711.pdf?noframes=1.
 3. Bank for International Settlements, 2008, Monetary and Economic Department, 22 May, OTC derivates market activity in the second half of 2007, http://www.bis.org/publ/otc_hy0805.pdf?noframes=1.
 4. Berger M., 2007, Nanowerk, http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=2100.php.
 5. Breadley D., Huper E., Nielsen F., Stephens J.D., 2003, "Determinants of relative poverty in advanced capitalist democracies", American Sociological Review, t. 68, nr 1, s. 22-51.
 6. Bureau of Labor Statistics, 2008, US Department of Labor, Economic News Release http://www.bls.gov/news.release/prin.t01.htm.
 7. Cardoso F.H., Fałetto E., 2008, Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej. Próba interpretacji socjologicznej, przeł. H. Siewierski i Z. Jakubowska, Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
 8. Ceny ropy 2004-2008 USA, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm.
 9. Cieśliński P., 2008, "Wszystkiemu winni fizycy", Gazeta Wyborcza z l października, s. 7.
 10. Consumer Price Index for Germany 2008, Federal Statistical Office Germany, Consumer Prices, Consumer price index for Germany; http://www.destatis.de/jetspeed/portal/ cms/Sites/destatis/Internet/EN/Content/Statistics/TimeSeries/EconomicIndicators/ BasicData/Content 100/vpi 102a.psml.
 11. Consumer Price Index 2008, U.S. Bureau of Labor, Bureau of Labor Statistics, Consumer Price Index for Ali Urban Consumers (CPI-U): Seasonally adjusted U.S. city average, by expenditure category, http://www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm.
 12. Craig V.V, 2002, "Merchant banking: Past and present", FDIC Banking Review, http://www.fdic.gov/bank/analytical/banking/2001 sep/article2.html.
 13. Crawford M. (red.), Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Archived Consumer Price Index Detailed Report Information, http://www.bls.gov/cpi/cpi_dr.htm#2008.
 14. Davies J., Sandstrom S., Shorrocks A., Wolff E., 2006, The World Distribution of Household Wealth, World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU-WIDER), http://www.wider.unu.edu/events/past-events/2006-events/en_GB/05-12-2006).
 15. Davies W. (red.), 2008, Focus on Consumer Price Indices. Data for November 2008, Newport: Office for National Statistics, http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_economy/Focus_on_CPI_November_2008.pdf.
 16. Digital Planet, 2006, Digital Planet 2006: The Global Information Economy, http://www.witsa.org/DigitalPlanet/2006/WITSADP2006page.doc.
 17. Eurostat, Structural Indicators, Innovation and Research, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=REF_SI_IR&root=REF_SI_IR/si_ir/tsiir060.
 18. Evers T.T., Ybgan P., 1987, ,J)ependencia. Latynoamerykański wkład do teorii niedorozwoju", przeł. H. Szlajfer, w: Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, wybór i wstęp R. Stemplowski, Warszawa: Czytelnik.
 19. FAO 2008, http://www.fao.org/docrep/011/ai473e/ai473e07.htm.
 20. Food Outlook 2008, FAO Price Index, http://www.fao.org/docrep/011/ai474e/ai474e03.htm#TopOfPage.
 21. Frank A.G., 1987, "Rozwój niedorozwoju", przeł. H. Szlajfer, w: Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, wybór i wstęp R. Stemplowski, Warszawa: Czytelnik.
 22. Gazeta 2008, Gazeta Wyborcza z 11 października 2008, s. 9.
 23. Gazeta Praca 2008, "Gazeta Praca", dodatek do Gazety Wyborczej z 21 sierpnia 2008 r.
 24. Geisst Ch., 2008, Nowego Roosevelta nie widać, rozmowa z Ch. Geisstem, przeprowadzona przez M. Gadzińskiego, Gazeta Wyborcza z 27 października 2008 r.
 25. Gostomski E., 2008, "Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym", Gazeta Bankowa z 26 września.
 26. Graj D., 2008, "Tysiącletni polski PKB", Gazeta Bankowa z 20 października.
 27. Government of India, 2008, Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, http://mospi.nic.in/mospi_iip.htm.
 28. Hardt M., Negri A., 2005, Imperium, przeł. S. Ślusarski i A. Kołbaniuk, Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 29. IFSL Research, 2008, Banking2008, http://www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Banking_2008.pdf.
 30. Interia.pl 2008, http://biznes.interia.pl/news/ropa-najtansza-od-grudnia-2007-r,1190705, 3142.
 31. International Statistics, 2008, The 2008 Statistical Abstract, U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/compendia/statab/cats/international_statistics.html.
 32. InvestBio, Inc 2001, 2008 http://www.investbio.com/biotechnology_investing.asp.
 33. Izba Bawełny, 2006-2008, Izba Bawełny w Gdyni, http://www.gca.org.p1/x.php/l,451/Chiny-wzrost-eksportu-pomimo-kontygentow.html.
 34. JCN Network 2008, JCNNetwork Japans Corporate News, http://www.japancorp.net/Article. Asp?Art_ID=18281.
 35. Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, przeł. K. Środa, Warszawa: WIG-Press.
 36. Kennedy P., 1994, U progu XXI wieku, przeł. P. Konczewski, Londyn: Puls Publications Ltd.
 37. Kiedy głodni... 2008, "Kiedy głodni zjedzą sytych", Forum z 21-27 kwietnia 2008 r.
 38. Klamut M., 1996, Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 39. Kolany K., 2008, "CDS - instrument finansowej Apokalipsy?", Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/CDS-instrument-finansowej-Apokalipsy-1850611.html.
 40. Kruger P.-A., Raupp J., 2008, "Rewolucja za rogiem", Suddeutsche Zeitung z 11 kwietnia 2008 r., cyt. za: Forum z 21-27 kwietnia 2008 r.
 41. Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm, przeł. E. Kania, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 42. Martin H.-P., Schuman H., 1999, Pułapka globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt, przeł. M. Zybura, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 43. Mc Connell K., 2008, "High food prices, urban migration make it hard to help the poor. U.S. officials talk of difficulty of feeding 35 million of the world's poor", Foreign Policy, America.gov. http://www.america.gov/st/foraid-english/2008/April/20080417163323akllennoccm0.6278345.html.
 44. Michalak P., 2008, USA-Chiny: strategiczna współpraca w okresie zmian, psz.pl. http://www.psz.pl/tekst-15310/Przemyslaw-Michalak-USA-Chiny-strategiczna-wspolpraca-w-okresie-zmian.
 45. Nation Master, http://www.nationmaster.com/encyclopedia/List-of-countries-by-steel-production.
 46. OECD Stat. Extracts, OECD Labour Productivity Growth, www.oecd.org/statistics/productivity.
 47. OECD 2004, http://www.oecd.Org/dataoecd/20/9/34083345.xls.
 48. OECD, 2008, OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics, Economic Growth, Macroeconomic Trends, Evolution of GDP, Long-terms Trends, http://oberon.sourceoecd.org/vl=1048075/cl=17/nw=l/rpsv/factbook/020201.htm.
 49. Onet.pl. Biznes z 21 listopada 2008 r., http://biznes.onet.p1/0,1866853,wiadomosci.html.
 50. Pellerin C., 2007, Nations Worldwide Pour Billions into Nanotechnology, http://news-blaze.com.
 51. Prebisch R., 1959, "Commercial policy in the underdeveloped countries", American Sociological Review, t. 49 (2), s. 251-273.
 52. Rocznik Statystyczny 1970, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 53. Rocznik Statystyczny 1992, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 54. Semiannual OTC, 2007, Semiannual OTC Derivatives Statistics at end-December 2007, Table 19, http://www.bis.org/statistics/otcder/dtl920a.pdf.
 55. ShareoflCT, 2QQl,ShareofICT-relatedOccupations in the TotalEconomy, BroadDefinition, http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34449_33987543_1_1_1_37441,00.html.
 56. Spending on Nanotechnology, 2004, Spending on Nanotechnology to Top $8.6 Billion in 2004, http://www.azonano.com/News.asp?NewsID=282.
 57. Steingart G., 2008, "Plajta ostatniej utopii", Der Spiegel z 28 września 2008 r., cyt. za: Forum z 5-12 października 2008 r.
 58. Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte: nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata; przeł. H. Simbierowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 59. Stiglitz J.E., 2007, Globalizacja, przeł. H. Simbierowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 60. Szul R., 2010, "Światowy system polityczny. Struktury i idee", Studia Społeczne, nr 2.
 61. Telecommunication Service 2007, Telecommunication Services Revenue in Total for OECD, Directorate for Science Technology and Industry, OECD Key ICT Indicators, http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34449_33987543_1_1_1_1,00.html.
 62. Thurow C.L., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, przeł. L. Czyżewski, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie
 63. Top Nations in Nanotech, 2007, Top Nations in Nanotech See Their Lead Erode, http://findarticles.com/p/articles/mi_mOEIN/is_/ai_n27307900 oraz http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotworldw.htm.
 64. United Nations, 2008, United Nations Statistics Division, http://mdgs.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp.
 65. UK Clothing and Footwear Market Review, 2001, Research and Markets http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=3918.
 66. US Census Bureau, Science & Technology, 2008, US Census Bureau Statistical Abstract, Science & Technology, Table, www.census.gov/compendia/statab/cats/science_technology.html.
 67. US Census Bureau, Business Enterprise, 2008, The 2008 Statistical Abstract, Business Enterprise, http://www.census.gov/compendia/statab/cats/business_enterprise.html.
 68. US Department of Labor, 2008, Bureau of Labor Statistics, Economic News Release, http://www.bls.gov/news.release/prin2.t02.htm.
 69. USA Petroleum Supply 2004-2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wrpupus2w.htm.
 70. van Ark B., Inklaar R., McGuckin R.H., 2003, "'Changing gear': Productivity, ICT and service industries in Europę and United States", w: J.F. Christensen, P. Maskell (red.), The IndustrialDynamics of the New Digital Economy, Cheltenham, UK-Northampton, Mass., Edward Elgar Publishing.
 71. Wallerstein L, 2004, Koniec świata, jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 72. Wallerstein I.M., 2007a, The Modern World-System, t. 3: The Second Era Of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s, San Diego: Academic Press.
 73. Wallerstein I., 2007b, Analiza systemów światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz i M. Starnawski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog".
 74. Weaver R.M., 1996, Idee mają konsekwencje, tłum: B. Bubula, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 75. World Grain 2006-2007, http://www.world-grain.com/feature_stories.asp?Article10=84967.
 76. World Petroleum (Oil) Demand 2004-2008, http://www.eia.doe.gov/ipm/demand.html, table 2.4.
 77. Yergin D., Stanisław J., 2002, Commending Heights, New York: Free Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu