BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyplik Piotr (Politechnika Poznańska), Bajerska Małgorzata (Politechnika Poznańska), Strojny Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wirusowa analiza systemu dystrybucji jako narzędzie identyfikacji i analizy problemów w systemie dystrybucji : studium przypadku
Distribution System Virus Analysis for Problem Identification and Analysis : a Case Study
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 12, s. 37-41, tab., rys.
Słowa kluczowe
Logistyka, Dystrybucja produktu, Logistyka dystrybucji, Zarządzanie logistyczne, Analiza SWOT
Logistics, Product distribution, Distribution logistics, Logistic management, SWOT analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Różnorodność problemów występujących w systemach dystrybucji utrudnia określenie kluczowych kwestii, które decydują o efektywności całego przedsiębiorstwa. Autorzy artykułu proponują zastosowanie narzędzia nazwanego przez nich wirusową analizą systemu dystrybucji. Przeprowadzono badanie w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej.

The heterogeneity and diversity of the problems occurring in distribution systems makes it more difficult to identify the key issues that determine the effectiveness of the entire business. The authors of this paper propose a tool – Distribution System Virus Analysis – for the identification of key problems in a distribution system of a cosmetics company in the context of its more general situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Christopher, H. Peck, Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005, s. 43.
 2. J.J. Coyle, J.E. Bardi, J.C. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 150.
 3. P. Cyplik, Ł. Hadaś, Model wirusowej analizy systemu produkcyjnego - narzędzie identyfikacji i analizy problemów w systemach produkcyjnych, materiały konferencyjne ICPR, Szanghaj 2009.
 4. F. Franceschini, M. Galetto, A New Approach for Evaluation of Risk Priorities of Failure Modes in FMEA, "International Journal of Production Research" 2001, Vol. 39, No. 13, s. 2991-3001.
 5. R. Jankowiak, Instrumentarium zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania", Politechnika Koszalińska, Koszalin 2001.
 6. J.J. Jetter, R. Forte Jr., R. Rubenstein, Fault Tree Analysis for Exposure to Refrigerants Used for Automotive Air Conditioning in the United States, "Risk Analysis. An International Journal" 2001, Vol. 21, No. 1, s. 157-171.
 7. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 2005.
 8. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Sanders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 142.
 9. Z. Knecht, Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 10. Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM, pod red. J. Łańcuckiego, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 11. Zarządzanie jakością - wybrane zagadnienia, pod red. W. Nierzwickiego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu