BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smętkowski Maciej (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Konwergencja wewnątrzregionalna w europejskich makroregionach metropolitalnych
Intraregional Convergence in European Metropolitan Macro-Regions
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 2, s. 50-76, ryc., tab., aneks, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja, Region, Obszar metropolitalny, Analiza czynnikowa, Analiza skupień, Metoda Warda
Convergence, Region, Metropolitan area, Factor analysis, Cluster analysis, Ward method
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesów konwergencji wewnątrzregionalnej w różnych typach europejskich makroregionów metropolitalnych w latach 1995-2004. Do wyróżnienia tych typów wykorzystano analizę czynnikową przeprowadzoną metodą składowych głównych oraz analizę skupień metodą Warda. W efekcie możliwe stało się ukazanie specyficznej sytuacji różnych typów makroregionów, w tym między innymi "pęknięcia" regionów stołecznych krajów Europy Srodkowo-Wschodniej oraz innych makroregionów peryferyjnych. Największą spójnością wewnętrzną charakteryzowały się natomiast makroregiony nowoczesnego przemysłu położone w północnych Włoszech oraz południowej części Niemiec, a także regiony problemowe pozostające w trakcie restrukturyzacji. Najbardziej zróżnicowaną grupą, która nie tworzyła jednak osobnego typu, okazały się makroregiony stołeczne mniejszych krajów przede wszystkim dawnej UE 15. (abstrakt oryginalny)

The article presents intraregional convergence processes in different types of European metropolitan macro-regions in the years 1995-2004. The typology is based on factor analysis using principal components methods as well as cluster analysis using the Ward method. The results of the analysis indicate the presence of a specific situation in particular types of macro-regions. On the one hand, a clear internal divide of capital city regions of Central and Eastern European Countries was observed, as well as large interregional differences in the level of development in other peripheral macro-regions. On the other hand, Northern Italian and Southern German macro-regions, dependent on modern industry, were internally quite coherent regarding their level of development. The situation was similar also in some regions that experience problems and undergo restructurisation processes. Capital city regions of smaller European countries, especially from the former EU15 (but not constituting any particular type), were the most differentiated group of macro-regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batten D., 1995, "Network cities: creative urban agglomerations for the 21st century", Urban Studies, nr 32 (2), s. 312-327.
 2. Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture - The Rise of Network Society, Oxford: Blackwell.
 3. Dziewoński K., 1975, "The place of urban agglomerations in the settlement system of Poland", Geographia Polonica, nr 30.
 4. Esparza A., Kremenec A., 1994, "Producer services trade in city systems. Evidence from Chicago", Urban Studies, t. 31, nr l, s. 29-46.
 5. Gorzelak G., 2000, "Potencjalne ośrodki wzrostu w województwie mazowieckim i ich miejsce w strategii rozwoju województwa", Studia Regionalne i Lokalne, nr 8.
 6. Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Hall R, Pain K. (red.), 2007, The Polycentric Metropolia: Learning from Mega-city Regions in Europe, London: Earthscan.
 8. Hoyler M., Kloosterman R.C., Sokół M., 2008, "Polycentric puzzles - emerging mega-city regions seen through the lens of advanced producer services", Regional Studies, nr 42 (8), s. 1055-1064.
 9. Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 10. Krätke S., 2007, "Metropolisation of the European economic territory as a consequence of increasing specialisation of urban agglomerations in the knowledge economy", European Planning Studies, nr 15 (1), s. 1-27.
 11. Kunzmann K.R., 1998, "World city regions in Europe: Structural change and future challenges", w: F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalisation and the World Large Cities, Tokyo- New York-Paris: United Nations University Press.
 12. Lo F., Yeung Y. (red.), 1998, Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press.
 13. Pred A., 1973, "The growth and development of system of cities in advanced economies", w: A. Pred, G. Tornqvist, "Systems of cities and information flows: two essays", Lund Studies in Geography, Ser. B, nr 38, s. 1-82.
 14. Pred A., 1975, "On the spatial structure of organizations and the complexity of metropolitan interdependence", Papers in Regional Science, t. 35, nr 1.
 15. Sassen S., 1991, The Global City, Princeton: Princeton University Press.
 16. Simmie J., 2003, "Innovation and urban regions as national and international nodes for the transfer and sharing of knowledge", Regional Studies, t. 37, nr 6/7, s. 607-620.
 17. Simmie J., Sennett J., Wood P, Hart D., 2002, "Innovation in Europę: a tale of networks, knowledge and trade in five cities", Regional Studies, t. 36, nr l, s. 47-64.
 18. Simmie J., Wood R, 2002, "Innovation and competitive cities in the global economy", European Planning Studies, nr 10, s. 149-151.
 19. Smętkowski M., 2001, "Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (7).
 20. Smętkowski M., 2007, "Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie", w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, s. 215-233.
 21. Smętkowski M., 2009, "Nowe relacje między metropolią i regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni", w: B. Jałowiecki (red.), Czy metropolia jest miastem?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Smętkowski M., WójcikR, 2009, "Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (38).
 23. Taylor P.J., 2007, World City Network: A Global Urban Analysis, London-New York: Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu