BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reśko Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Przedsiębiorczość transgraniczna w wybranych jednostkach terytorialnych pogranicza polsko-słowackiego
Trans-Border Entrepreneurship in Selected Territorial Units of the Polish-Slovakian Border
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 2, s. 121-132, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Badania naukowe
Entrepreneurship development, Border areas, Region cross-border cooperation, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę współpracy transgranicznej w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie pogranicza polsko-słowackiego w wybranych jednostkach terytorialnych Polski i Słowacji. Głównym miernikiem przedsiębiorczości uwzględnionym w badaniach jest liczba przedsiębiorstw polskich, które formalnie zarejestrowały działalność gospodarczą w przygranicznych jednostkach terytorialnych Słowacji, oraz liczba przedsiębiorstw słowackich, które formalnie podjęły działalność gospodarczą na terenie polskich gmin przygranicznych. Analizę uzupełniono opisem branż, które reprezentują przedsiębiorstwa. Przedstawiono ponadto przykłady innych przejawów przedsiębiorczości transgranicznej na opisywanym terenie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyse trans-border entrepreneurial cooperation in selected territorial units of the Polish-Slovakian border. The authors estimated the number of enterprises operating on both sides of the Polish-Slovakian border and described the branches which are represented by these firms. They also presented other examples of entrepreneurship in the analysed area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańko M. (red.), 2008, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Białobrzeska R., Kisiel R., 2003, Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Białynicki-Birula R, 2001, "Analiza uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w powiecie sądeckim jako punkt wyjścia do formułowania strategii rozwoju gospodarczego", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 580.
 4. Borys T., 1999, Obszary trans graniczne w statystyce regionalnej, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Bralczyk J. (red.), 2005, Słownik 100 tysięcy potrzebnych stów PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Gawroński H., 2006, "Współpraca transgraniczna w strategiach rozwoju wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego", w: K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Warszawa-Elbląg: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
 7. Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (red.), 2004, Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 8. Kudłacz T., Reśko D., 2007, "Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001 -2004", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 746.
 9. Mirosławska A., 2003, Bariery rozwoju współpracy transgranicznej gmin na pograniczu wschodnim, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 10. Otoliński E., 1996, "Istota i kreowanie przedsiębiorczości", Przegląd Organizacyjny, nr 9.
 11. Praktyczny przewodnik współpracy transgranicznej, 1997, Gronau-Bruksela: SERG -European Commission.
 12. Reśko D., 2010, "Rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej na przykładzie gminy Krynica Zdrój", w: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju regionu, Sądeckie Zeszyty Naukowe, Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - PWSZ, WSB-NLU, WSP (w druku).
 13. Strużycki M. (red.), 2002, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Warszawa: Difin.
 14. Winnicki T., 2006, "Rozwój turystyki w obszarach przygranicznych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego", w: K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Warszawa-Elbląg: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
 15. www.euroregion-tatry.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu