BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyszkiewicz Ryszard (Uniwersytet Szczeciński), Durka Włodzimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regionalne i środowiskowe granice rekrutacji na uczelnię wyższą : przykład Uniwersytetu Szczecińskiego
Regional and Environmental Recruitment Ranges of Universities : the Szczecin University Example
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 3, s. 26-43, tab., ryc., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Higher education, Students, Social and cultural condition
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Szczeciński
Abstrakt
W badaniach i refleksjach nad uczelniami wyższymi stosunkowo rzadko podejmuje się obecnie kwestię terytorialnego pochodzenia kształcących się w nich studentów. Tymczasem jest to ważny czynnik mogący świadczyć o związkach uczelni z jej społecznym otoczeniem i rolą, jaką w nim odgrywa. Regionalny charakter uniwersytetu może być istotną wartością dla społeczności oczekujących wykształcenia i wychowania kadr zdolnych zaspokoić potrzeby związane z aktywnością administracyjną (w tym samorządową), gospodarczą, sferą edukacji, opieki społecznej, bezpieczeństwa, kultury, nauki itp. W artykule analizowane jest pochodzenie terytorialne i środowiskowe studentów Uniwersytetu Szczecińskiego dowodzące istnienia regionalnych zasięgów rekrutacji delimitowanych odległością miejsc zamieszkania studentów od miejsca lokalizacji uczelni. Niezależnie od tego można jednak obserwować również świadectwa lokalnych związków z miastem i uczelnią stanowiących "stolicę" regionu. (abstrakt oryginalny)

Researchers do not study territorial origins of students very often. However, it is a very important determinant of connections between universities and their social surroundings. A regional character of a university may be an essential value for local communities, who need well-educated employees capable of working in local administration, economy, education, social care, security, culture, research, etc. In the article, territorial and social origins of the Szczecin University students were analysed and it was proved that several regional ranges of recruitment existed. A range is determined by distances between students' houses and the university, although evidences of local loyalty can be also seen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerski A., 2008, "Możliwości wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniu zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego (na przykładzie portalu "Nasza Klasa")", Geopolis. Elektroniczne Czasopismo Geograficzne, nr 1.
  2. Chojnicki Z., Czyż T., 1997, Struktura przestrzenna nauki w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
  3. Herbst M., 2009, "Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
  4. Kołodziej-Durnaś A., Kalczyński M., Frąckiewicz A., Izdebska K., Gocławska B., Świergiel E., Kalczyńska A., Terelak A., Kołodziej A., 2006, "Kandydat w oczach socjologa, socjolog w oczach kandydata. Komunikat z badań", Studia Sociologica, nr 16, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  5. Fukuyama F., 2005, Budowanie państwa: władza i lad międzynarodowy w XXI wieku, przeł. J. Serwański, Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".
  6. Gorzelak G., 2009, "Fakty i mity rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
  7. Powiaty w Polsce, 2003, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  8. Tilly Ch., 2005, Trust and Rule, New York: Cambridge University Press.
  9. Wasilewski K., 2006, "Społeczne zróżnicowanie Uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu", Studia Socjologiczne, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu