BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polna Małgorzata (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Afforestation of Agricultural Land Under the RDP Programme : Implementation of the Measure in Wielkopolska Province in the Years 2004-2006
Zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW : realizacja działania w woj. Wielkopolskim w latach 2004-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 6, s. 99-103, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grunty rolne, Zalesianie gruntów rolnych
Rural Development Plan, Arable land, Afforestation of agricultural land
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W pracy przeanalizowano zróżnicowanie przestrzenne aktywności gospodarstw rolniczych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na zalesienia gruntów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Badaniami objęto poziom absorpcji oraz ocenę tego procesu. (abstrakt oryginalny)

An analysis was made of spatial differences in the activity of farms in acquiring financial means for afforestation of agricultural land under the Rural Development Programme. The study embraced the absorption level and an assessment of this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2004: MRiRW. Warszawa.
  2. Podstawka M., Konieczny A. 2002: Zagospodarowanie gruntów rolniczych nieużytkowanych rolniczo przez zalesianie. [W:] Zagospodarowanie gruntów rolnych nieużytkowanych rolniczo. Podstawka M. (red.). Wyd. SGGW Warszawa, s. 115-156.
  3. Rudnicki R. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji fundusz Unii Europejskiej w rolnictwie polskim. [W] Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Grykień S., Hasiński W. (red.). Studia Obszarów Wiejskich, t. 12. s. 113-128.
  4. Witek T. (red.) 1998: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. RJNiG. Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu