BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rycerska Izabela (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wybór Trybunału Konstytucyjnego a zmiana Konstytucji RP
Appointment of the Consitutional Tribunal and Changing of Poland's Constitution
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 297-310, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Konstytucja RP, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Systemic transformation, RP Constitution, Judgement of Constitutional Tribunal
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z osiągnięć transformacji ustrojowej w Polsce było utworzenie Trybunału Konstytucyjnego. W artykule przedstawiono historię ustanowienia tego organu, omówiono jego pozycję ustrojową, kompetencje oraz procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaprezentowano również analizę aktywności zawodowej obecnych sędziów Trybunału.

The article discusses the binding procedure for nominating a candidate and appointing judges for the Constitutional Tribunal (CT). The author looks at the organs possessing the right to make these nominations and appointments as well as the consequences of the procedure which may result in politicisation of the CT. She also briefly describes the procedure for appointing judges to similar tribunals in other countries. The article shows initiatives for improving the procedure for nominating candidates to the CT in the light of binding law and proposals for the directions of its changes, including changes to Poland's Constitution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007.
  2. Goduń T., Cygnarowski M., Dudek S., Iwaniszczuk R, Leksykon systemów politycznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
  3. Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów. Raport, red. Ł. Bojarski, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, Warszawa 2007.
  4. Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.
  5. Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górnicki, Liber, Warszawa 2008.
  6. Rychter K., Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno wskazywać środowisko prawnicze, "Gazeta Prawna", 20.03.2008.
  7. Sarnecki P, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003.
  8. Siedlecka E., Wstrzymane zaprzysiężenie sędzi Trybunału, "Gazeta Wyborcza", 21.12.2006.
  9. Ustroje państw współczesnych, red. W. Skrzydło, t. I i II, Lublin 2002.
  10. Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Adam Marszałek, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu