BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klecha Klaudia (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Trybunał Konstytucyjny RP wobec reform społeczno-gospodarczych
The Constitutional Tribunal of the Republic of Poland and Social-economic Reform
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 323-334, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Konstytucja RP, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Reforma ubezpieczeń społecznych, Przekształcenia własnościowe, Trybunał Konstytucyjny
RP Constitution, Judgement of Constitutional Tribunal, Social insurance reform, Ownership transformations, Constitutional Court
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono reformę ubezpieczeń społecznych, z szczególnym uwzględnieniem kosztów reformy, ograniczenia uprawnień ubezpieczonych ze względu na stan finansów państwa oraz różnicowanie sytuacji ubezpieczonych. Przedstawiono także problem przekształceń własnościowych, a szczególnie relacje między własnością prywatną a publiczną, uwłaszczenie oraz reprywatyzację.

The author presents the role of the Constitutional Tribunal as an organ deciding the constitutionality of bills that introduce social-economic reforms and indicating the results of their rulings in implementing the reforms. For the goals of the analysis the legal-dogmatic method is used, and a review of rulings passed down by CT concerning the reform of social security and the process of privatisation is carried out. One essential part of the discussion concerns the legislature's freedom in forming legal relations and the eventual influence of the Constitutional Tribunal on this freedom. Another is distinguishing the country's fiscal interest as a value justifying the implementation of reforms to limit the present entitlements of citizens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Działocha K. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Warszawa.
  2. Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Państwo i Prawo" 2000, z. 1.
  3. Illinicz R., Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
  4. Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
  5. Jarosz-Żukowska S., Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, red. C. Kosikowski, Warszawa 2005.
  6. Klecha K., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009.
  7. Szachułowicz J., Prawna i ekonomiczna problematyka reprywatyzacji nieruchomości rolnych, "Państwo i Prawo" 1993, z. 3.
  8. Włudyka T., Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu