BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Leszek (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Pierwszeństwo kompetencji w zakresie polityki zagranicznej Polski w świetle Konstytucji RP (Prezydent a rząd) : głos w dyskusji
The Priority of Competence in Polish Foreign Policy in the Light of the Constitution : Another View
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 363-368, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Prezydent, Konstytucja RP, Polityka zagraniczna, Władza wykonawcza
President, RP Constitution, Foreign policy, Executive authority
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia konfliktu związanego z zakresem pierwszeństwa w polskiej polityce zagranicznej, występującego pomiędzy Radą Ministrów i Prezydentem. Artykuł zawiera opinie na ten temat profesorów zajmujących się prawem konstytucyjnym oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z interpretacją Konstytucji w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zagranicznej priorytet ma Rada Ministrów.

The article deals with issues related to the priority of competence in Polish foreign policy and the organs of government that carry it out - the Council of Ministers and the President. It contains the views of professors of constitutional law and that of the Constitutional Tribunal in this area. According to converging views on the matter, the Polish Constitution stipulates that the two branches of government cooperate in the interest of the country on the international arena. In addition, the Constitution can be interpreted as giving priority to the Council of Ministers in making foreign policy decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Liber, Warszawa 2007.
  3. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002.
  4. Sarnecki R, Komentarz do art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483) [w:] Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Zakamycze, Kraków 2000, LEX.
  5. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1998.
  6. Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
  7. Winczorek R, O niezbędności wykładni przepisów konstytucji, "Rzeczpospolita" 13.05. 2009.
  8. Wyrozumska A., Reprezentacja Polski w Radzie Europejskiej w świetle ekspertyz, "Państwo i Prawo" 2008, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu