BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchecka Jadwiga (University of Lodz, Poland), Strzelecka Agnieszka (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Outlays on Health Protection in Poland and in the European Union : a Space-Time Analysis
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 182, s. 249-262, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Toward a New Europe Methodological and Comparative Approach
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Wydatki na ochronę zdrowia
Health care protection, Modeling of time-space, Expenditures on health care
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W krajach OECD opieka zdrowotna jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki narodowej, którego finansowanie jest coraz bardziej złożone, a którego analizy finansowania są niezwykle ważne z praktycznego punktu widzenia. Jednym ze sposobów porównywania wydatków na ochronę zdrowia pomiędzy poszczególnymi krajami jest ustalenie wspólnych, dla tych państw, sposobów klasyfikacji wydatków zdrowotnych. Międzynarodowe porównania w tym zakresie są możliwe przy wykorzystaniu Narodowego Rachunku Zdrowia (NHA). System Rachunków Zdrowia (SHA) został zalecony przez EUROSTAT i OECD krajom członkowskim w celu wsparcia prawidłowej analizy danych. W wyniku zmian zachodzących w poszczególnych państwach niezbędne stało się, między innymi, określenie nowego zapotrzebowania na informacje w systemie opieki zdrowotnej oraz ustalenie nowych reguł zbierania i korzystania z danych tak, aby stanowiły one dla osób zajmujących się opracowaniem i wdrożeniem polityki zdrowotnej podstawę do podejmowania określonych decyzji. Informacje uzyskane z narodowych rachunków mogą ułatwić podejmowanie decyzji makroekonomicznych dotyczących alokacji źródeł finansowania dla całego sektora opieki zdrowotnej. Ich konstrukcja umożliwia również dokonywanie analizy porównawczej wydatków zdrowotnych w innych krajach. Przy porównaniach międzynarodowych całkowitych wydatków na ochronę zdrowia niezwykle istotną sprawą jest przeliczenie tych wydatków na liczbę ludności danego państwa oraz określenie waluty (np. USD) i podanie ich w odniesieniu do ich siły nabywczej, bądź też jako procent produktu krajowego brutto. Biorąc pod uwagę aspekty prawne i organizacyjne oraz dostępność danych statystycznych w artykule zaprezentowano wyniki analiz przestrzenno-czasowych. (abstrakt oryginalny)

The basic purpose of our paper is to present the outlays on health protection in Poland within the years 1990-2000, contrasted with the EU average. Some preliminary results based on a space-time analysis are also reported in the paper. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A System of Health Accounts, Version 1.0, OECD 2000.
 2. Baran A. (2000), Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Zdrowie Publiczne", suplement 1.
 3. Kawiorska D. (2000), Wydatki na ochronę zdrowia - możliwości i bariery porównań międzynarodowych, „Zdrowie i Zarządzanie", nr 3-4.
 4. Kawiorska D., Kozierkiewicz A. (2003), Wydatki publiczne na ochronę zdrowia - definicje i porównania międzynarodowe, „Zdrowie i Zarządzanie", nr 2.
 5. Końcowy Raport Techniczny, Opracowanie i wdrożenie Narodowego Rachunku Zdrowia w Polsce, Warszawa 2002.
 6. Koronkiewicz A., Karski J. B. (1998), Aktualne zagadnienia reformy opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Unii Europejskiej w świetle aktualnych wydawnictw niemieckich, „Zdrowie Publiczne", nr 11.
 7. Kozierkiewicz A. (2000), Znaczenie wybranych wskaźników dla podejmowania decyzji w ochronie zdrowia, cz. I, „Zdrowie Publiczne", suplement 1.
 8. Leowski J. (2000), Polityka zdrowotna -finansowanie opieki zdrowotnej w świecie, jego źródła, efekty i zagrożenia, „Zdrowie Publiczne", nr 4.
 9. OECD Health Data 2002, OECD, A comparative analysis of 30 countries, OECD, Paris 2002.
 10. Parkin D. (1991), Comparing Health Service Efficiency Across Countries, [in:] A. McGuire, P. Fenn, K. Mayhew, Providing Health Care. The Economics of Alternative Systems of Finance and Delivery, Oxford.
 11. Schneider M., Kawiorska D. (red.) (2002), System Rachunków Zdrowia w Polsce, Warszawa.
 12. Suchecka J. (1998), Ekonometria ochrony zdrowia, Łódź.
 13. Welfe A. (red.) (2000), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, Warszawa.
 14. Włodarczyk C. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków.
 15. Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu