BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Konkurencyjność w sieciach dostaw : wybrane aspekty
Competitiveness in Supply Networks
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 12, s. 55-57, tab.
Słowa kluczowe
Sieci dostaw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Przewaga konkurencyjna, Sieci logistyczne, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply networks, Enterprise competitiveness, Competition strategy, Competitive advantage, Logistic networks, Supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawia wybrane aspekty konkurencyjności w łańcuchach dostaw. Definiuje podstawowe pojęcia, jak konkurencyjność i przewaga konkurencyjna. Stawia tezę – i równocześnie dowodzi jej poprawność – że globalizacja, informacja jako zasób czy też hiperkonkurencja wpływają na konkurencyjność oraz istniejącą przewagę konkurencyjną sieci dostaw. Poprawność postawionej tezy dowodzi na podstawie materiału teoretycznego i studium przypadków.

The author presents selected aspects of competitiveness in supply chains. He defines basic concepts connected with competitiveness and a competitive advantage. He turns attention to the ubiquitous networking (networks in economy). The thesis is put forward that globalization, information as a resource and hypercompetitiveness affect competitiveness and the existing competitive advantage in supply chains. The truthfulness of the thesis may be proven by the analysis and synthesis of the theoretical material and case studies from economy. The author refers to specific case studies of global and local actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. C.M. Christensen, The Past and Future of Competitive Advantage, "MIT Sloan Management Review" 2001, winter, s. 109.
  2. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, wyd. II, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s. 17.
  3. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, pod red. B. Liberskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 17.
  4. M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 51.
  5. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, pod red. E. Skawińskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 7.
  6. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 286-287.
  7. K. Obłój, Logika przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9, s. 3.
  8. H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, czyli czego można się nauczyć od 500 najlepszych na świecie nieznanych firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 137.
  9. Społeczeństwo informacyjne, pod red. J. Papieńskiej-Kacperek, PWN, Warszawa 2008, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu