BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzak Kamila (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Pojęcie przedsiębiorcy a ustawa antykryzysowa
The Concept of the Entrepreneur and the Anti-crisis Act
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 11, s. 10-15
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Kryzys gospodarczy, Regulacje prawne
Entrepreneur, Economic crisis, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalnego kryzysu ekonomicznego rząd przygotował wiele regulacji określanych mianem „pakietu antykryzysowego”, mających na celu ograniczenie jego skutków. Kluczowym elementem tego pakietu jest ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Na jej wykonanie zarezerwowano w Funduszu Pracy 1460 mln złotych. Autorka przedstawia uwagi dotyczące określonego w ustawie kręgu adresatów pomocy oraz analizuje wybrane podmioty w kontekście pojęcia przedsiębiorcy, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, które z tych podmiotów mogą skorzystać z pomocy, a także dokonuje oceny rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę. (abstrakt oryginalny)

In a time of global economic crisis, Polish Government prepared several regulations called “the anti-crisis package”, to reduce it’s consequences. Fundamental element of this package is Act which purpose is mitigating the consequences of economic crisis for employee’s and entrepreneurs. An amount of 1460 million zl from Labour Fund is reserved for it’s performance. In the article the Author presents remarks about specified in this Act circle of addressees of help and analyses selected entities in view of the entrepreneur term. The goal of this article is finding an answer to question which entities can exercise the anti-crisis assistance from the Act and assessment of solution adopted by the Legislator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.W. Baran, Prawo pracy, Warszawa 2009, s. 534.
 2. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009, s. 23, 28.
 3. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 35.
 4. J. Lipski, M. Nowotnik, A. Szafrański, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Warszawa 2009, s. 21.
 5. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004, s. 126.
 6. E. Norek, Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, Warszawa 2008, s. 20.
 7. J. Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa antykryzysowa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 10, s. 4.
 8. A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, Warszawa 2008, s. 86.
 9. A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, Warszawa 2008, s. 203.
 10. B. Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 2005, s. 210.
 11. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu