BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowski Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Niewypłacalność pracodawcy - przypadki transgraniczne
Employer's Insolvency - Transnational Cases
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 11, s. 16-20
Słowa kluczowe
Transakcje transgraniczne, Transgraniczny system rozliczeniowy, Roszczenia pracownicze, Niewypłacalność, Prawo WE
Cross-border transactions, Cross-border clearing system, Workers' claims, Insolvency, European Community law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z upływem lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej umacnia się integracja gospodarcza z jej krajami członkowskimi. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy angażują się w działalność gospodarczą poza terytorium naszego kraju, zaś w Polsce podejmują aktywność przedsiębiorcy unijni. Powoduje to wzrost znaczenia unormowań transgranicznych zawartych w źródłach prawa europejskiego, a problemy na tym tle przychodzi i przyjdzie zapewne coraz częściej rozpatrywać polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Autor przedstawia wątpliwości dotyczące ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Warto zauważyć, że globalizacja życia gospodarczego prowadzi do ekspansji polskich przedsiębiorców także poza obszary Unii. Również i te przypadki mają charakter transgraniczny i wyjaśnienia wymaga, czy i w jakim zakresie będą oni zobowiązani do zapewnienia ochrony osobom przez nich zatrudnionym. (abstrakt oryginalny)

The author attempts to confront polish regulation in case of employer's insolvency with EU Directive as to the transnational cases. First of all the analyze results in critical estimation of art. 9 of Directive 2008/94. Its main disadvantage lies in breaking connection between contribution and responsibility as one institution may receive contributions while another is obliged to satisfy the employee. The Directive does not even attempt to solve this problem. The other one lies in difference between English and French versions of Directive compared to e. g. German and Polish. English and French text of the art. 9 section 1 of the Directive denote “(..)Member State in whose territory they work or habitually work” while the other two may be translated as “(..)Member States in whose territory they habitually work or worked”. This second meaning might result in excluding protection in cases, where a usual place of work could not be indicated. Therefore one should base on French and English text of Directive as to this matter. Polish regulation does not implement transnational regulations in accordance with the Directive at all which cannot be accepted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Gersdorf, Nowe reguły ochrony roszczeń pracowniczych (wybrane zagadnienia) (w:) Człowiek, obywatel, pracownik. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Urszuli Jackowiak, Gdańsk 2007, s. 75 i n.
  2. M. Latos-Milkowska, Zakres podmiotowy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 8, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu