BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniewska Eliza (Sąd Najwyższy)
Tytuł
Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
Improvemet of Professional Qualifications Contract
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 11, s. 21-28
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Roszczenia, Kodeks pracy, Umowa
Professional skills, Claims, Labour Code, Contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
16 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy w zakresie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Autorka analizuje zagadnienia związane z nową regulacją jako podstawą zawarcia przez strony stosunku pracy umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przedstawiając jej najistotniejsze aspekty. (abstrakt oryginalny)

The Labour Code amendment regarding the rules and conditions for the improvement of professional qualifications by employees was entered into force on 16th July 2010. The author analyses issues related to the new regulation as the ground for concluding improvement of professional qualifications contracts by the parties of a labour relation, and considers its most important aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Budka, Uprawnienia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych - artykuł dyskusyjny, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 11, s. 14-15.
 2. A. Dubowik, Nowa regulacja zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 5, s. 49-50.
 3. L. Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010, s. 125.
 4. A. Kijowski, G. Goździewicz, Kodeks pracy. Komentarz (red. L. Florek), Warszawa 2009, s. 629.
 5. Z. Niedbała, Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w:) Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 293-295.
 6. Ł. Pisarczyk, Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 4, s. 31-32.
 7. R. Semerak-Nebeś, Umowa o świadczenia zakładu pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 12, s. 46.
 8. A. Wiącek, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w znowelizowanym kodeksie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 9, s. 17-20.
 9. A. Wiącek, Wybrane problemy prawne podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, "Kontrola Państwowa" 2009, nr 4, s. 127-128.
 10. E. Wronikowska, Akty wykonawcze do kodeksu pracy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 103-105.
 11. T. Zieliński (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005, s. 218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu