BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michlowicz Edward (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Nowe wyzwania dla logistyki produkcji
New Challenges in Production Logistics
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 12, s. 58-61, rys., tab.
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka produkcji, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie logistyczne
Logistics, Production logistics, Production management, Logistic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola i zadania logistyki produkcji w przedsiębiorstwie zależy od wielu czynników, a także właściwych definicji logistyki. Rozwój koncepcji łańcuchów dostaw spowodował szersze spojrzenie na logistykę. Podstawowym celem logistyki produkcji można zatem sformułować jako zwiększenie zdolności i niezawodności dostaw przy możliwie najniższych kosztach logistycznych i produkcji. Obecnie integracja planowania produkcji z logistyką stają się coraz powszechniejsza w wielu firmach. Systemy produkcyjne są specjalnymi systemami, w których następuje zmiana materiału wejściowego do fizycznej postaci produktów. Produkcja i logistyka są ze sobą ściśle powiązane poprzez logistyczne sieci dostaw i sieci dystrybucji (wejścia i wyjścia systemów produkcji). Wielu projektantów wciąż nie uwzględnia łańcucha dostaw i nie stosuje podejścia systemowego. Interesująca jest koncepcja szczupłego myślenia (and. Lean thinking) , metoda dla przedsiębiorstw produkcyjnych o zróżnicowanym asortymencie produkcji i częstych przezbrojeniach linii produkcyjnych.

The role and tasks of production logistics in an enterprise depends on many factors, as well as the appropriate definition of logistics. Development of the concept of supply chains has caused a broader view of logistics. The fundamental goal of production logistics can thus be formulated as the pursuance of greater delivery capability and reliability with the lowest possible logistic and production cost. Currently, the integration of production planning with logistics become more common in many companies. Production systems are special performance systems which transform input material into physical goods. As logistic networks supply the input and distribute the output of production systems, production and logistics are closely interrelated. Many designers still do not take into account the supply chain and does not use the system approach. Interesting approach is proposed as part of lean enterprises. It requires a determination of value stream, then the mapping and improvement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Albert, A. Braun, S. Muschik, Uniqueness and Multiple Fractal Character of Product Engineering Processes, w: Modelling and Management of Engineering Processes, P. Heising, P.J. Clarkson, S. Vajna (eds.), Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2009, s. 15-26.
 2. M. Ciesielski, Łańcuchy dostaw, w: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa 2009, s. 13-22.
 3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010.
 4. J. Czerska, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
 5. I. Durlik, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemu produkcyjnego, Placet, Warszawa 1996.
 6. T. Gudehus, H. Kotzab, Comprehensive Logistics, Springer Verlag Berlin-Heidelberg 2009.
 7. R. Harris, Ch. Harris, E. Wilson, Doskonalenie przepływu materiałów, WCTT, Wrocław 2005.
 8. E. Michlowicz, Logistyka a teoria systemów, "Automatyka" 2009, Vol. 13, nr 2, s. 453-462.
 9. E. Michlowicz, Podstawy logistyki przemysłowej, Wydawnictwo AGH, Kraków 2002.
 10. P. Nyhuis, H.-P. Wiendhal, Fundamentals of Production Logistics. Theory, Tools and Applications, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2009.
 11. H.-Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 12. M. Rother, R. Harris, Tworzenie ciągłego przepływu. Przewodnik dla menedżerów i pracowników produkcji, WCTT, Wrocław.
 13. M. Rother, J. Shook, Naucz się widzieć, WCTT, Wrocław 2003.
 14. G.D. Taylor, Logistics Engineering Handbook, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2008.
 15. J.P. Womack, D.T. Jones, Lean thinking - szczupłe myślenie, Prod-Press.com, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu