BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Struktura finansowania działalności inwestycyjnej małopolskich MSP w aspekcie integracji z Unią Europejską
The Financing Structure of Investment Activities of SMEs in Małopolska in the Aspect of the Integration with the EU
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 123-135, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Struktura inwestycji, Finansowanie inwestycji, Inwestycje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Structure of the investment, Investment financing, Investment, Small business, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od początku procesu transformacji rynkowej w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy z pozyskaniem kapitału na realizację działalności inwestycyjnej, dlatego też mówi się o małej innowacyjności przedsiębiorstw z tego sektora. Akcesja Polski do UE stworzyła nowe możliwości pozyskania kapitału, a tym samym rozwoju przedsiębiorstw z tego sektora. Dlatego też w artykule dokonano analizy porównawczej struktury inwestycji oraz źródeł ich finansowania w przedsiębiorstwach korzystających ze środków unijnych. Otrzymane wyniki odniesiono do danych dla całego polskiego sektora MSP. Przeprowadzona analiza wskazała, że środki strukturalne nie rozwiązują problemu finansowania działalności inwestycyjnej, ale mogą wyznaczać kierunki realizowanych inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Since the beginning of the market transformation in Poland small and medium enterprises have had problems of acquiring the capital for investment activities. That is why it is told that the enterprises in this sector are less innovative than others. The Polish accession to the EU formed new possibilities for capital acquiring, thereby development possibilities for enterprises in that sector. That is why the comparative analysis of investment structure and the sources of their financing in enterprises benefiting from EU funds has been made in this paper. The results achieved have been referenced to the data concerning the whole Polish SME sector. The analysis carried out has indicated that structural funds did not solve the problem of investment activities financing, but they did set the directions of investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duda J., Perspektywy poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw polskich w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg 2001.
  2. Konkurencyjność sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2005.
  3. Ministerstwo Gospodarki, Departament Prognoz i Analiz, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku, nr l, Warszawa 2009.
  4. Monitoring kondycji sektora MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2006.
  5. Monitoring sektom MSP, PKPP Lewiatan, Warszawa 2004.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
  7. Slarczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Raport z badań „Monitoring kondycji sektora MSP", PKPP Lewiatan, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu