BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty premii konwersji obligacji zamiennych notowanych na Tokyo Stock Exchange
Conversion Premium Determinants of Convertible Bonds Listed on Tokyo Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 239-249, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Obligacje zamienne, Inwestycje kapitałowe, Giełda papierów wartościowych
Convertible bonds, Capital investments, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Tokijska
Abstrakt
Obligacja zamienna pozwala finansującemu na zarządzanie strukturą kapitałową i dostosowanie procesu pozyskiwania finansowania do planowanej płynności finansowej i możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu z kapitału. Przeprowadzone badania nad naturą premii konwersji obligacji zamiennych na akcje notowanych na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych wskazują, że kupon i czas konwersji nie wpływają istotnie na premię konwersji badanych obligacji zamiennych. Oznacza to, że jest ona determinowana przede wszystkim przez cenowe czynniki rynku akcji emitenta. Ponadto zaobserwowano niską wartość premii konwersji w warunkach występowania wartości wewnętrznej, co dowodzi silnie opcyjnego charakteru obligacji zamiennych. (abstrakt oryginalny)

Convertible bond supports effective capital structure management and allows to adjust the issuing process to actual financial liquidity possibilities and available required rate of return. In some circumstances the issuer may decrease cost of debt in comparison to typical bond conditions by additional rights widening issued convertible bond. The investor will pay for the possible shares more when he believes that share price will appreciate during the time of bond conversion validity and that he will realize the maximum conversion premium possible. The paper presents the results of the research on the determinants of conversion premium of convertible bonds listed on Tokyo Stock Exchange. It shows that the interest rates and the conversion time validity affect the measured conversion premium to a minor extend. It indicates that conversion premium is determined by the issuer's share prices. It was also observed that when the convertible bond has an intrinsic value the conversion premium is small. It proves that the analyzed convertible bonds are more similar to options than to coupon bonds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczek S., Obligacje zamienne - podstawowe parametry i rodzaje, „Rynek Kapitałowy" 1999, 4.
  2. Das S., Structured Products & Hybrid Securities, John Wiley & Sons (Asia) Ltd., Singapore 2001.
  3. Duliniec A., Obligacje zamienne - hybrydowy instrument finansowania, „Rynek Terminowy" 2003,4.
  4. Fabozzi J.F., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  5. Francis J., Toy W., Whittaker J., The Handbook of Equity Derivates, John Wiley & Sons Ltd., New York 2000.
  6. Nelken I., Handbook of Hybrid Instruments, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2000.
  7. Tokyo Stock Exchange, Bonds, Monthly Statistics Report, February 2008-October 2009, www.tse.or.jp.
  8. www.tradingeconomics.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu