BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Operating Cash Balance and its Effectiveness
Inwestycja w bufor gotówki operacyjnej i jej efektywność
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 250-266, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne i międzynarodowe
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie gotówką, Zarządzanie płynnością finansową
Value creation, Value Based Management (VBM), Cash management, Liquidity management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym finansowym celem przedsięwzięcia jest tworzenie jego wartości. Zarządzanie płynnością i zarządzanie gotówką powinno też przyczyniać się do realizacji tego podstawowego celu. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Przedsięwzięcia utrzymują gotówkę dla rozmaitych powodów jako transakcyjne, ostrożnościowe lub spekulacyjne. W pracy analizujemy relację między tymi rodzajami buforów gotówki a ryzykiem. Przedstawiona jest również propozycja wyznaczania ostrożnościowych i spekulacyjnych poziomów buforu gotówki. (abstrakt oryginalny)

The basic financial purpose of enterprise is creation of its value. Liquidity and operating cash management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Enterprises hold cash for a variety of different reasons as transactional, or precautionary, or speculative. The paper analyzes the relation between these kinds of cash balances and risk. In the paper presented is discussion about relations between enterprises net working investment policy and as result operating cash balances and enterprise value and as a result, the paper contain propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances in agricultural and processing enterprises. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol W., The transactions demand for cash: An inventory theoretic approach, "Quarterly Journal of Economics", October 1952.
 2. Beehler P.J., Contemporary Cash Management, J. Willey & Sons, New York 1978.
 3. Beck S.E., The option value of money, Working Paper no 93-15, University of Delavare, Newark 1993.
 4. Beck S.E., Stockman D.R., Money as real options in a cash-in-advance economy, "Economics Letters" 2005, vol. 87.
 5. Beranek W., Analysis for Financial Decisions, R.D. IRWIN, Homewood 1963, chpt. 11.
 6. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
 7. Brigham E.R, Daves P.R., Intermediate Financial Management, Thomson, Mason 2004.
 8. Graham J.E., Firm Value and Optimal Level of Liquidity, Garland, New York 2001.
 9. Ingersoll J., Ross S.A., Waiting to invest: Investment and uncertainty, "Journal of Business" 1992, 65:1-29.
 10. Maness T.S., Zietlow J.T., Short-Term Financial Management, Dryden Press, Fort Worth 1998.
 11. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Michalski G., Risk-based cash demand in a firm, [in:] Managing and Modeling of Financial risk, ed. D. Dluhosowa, Vysoka Śkola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, Ostrava 2006.
 13. Miller M.H., Orr D., Mathematical Models for Financial Management, [w:] Frontiers of financial management, South-Western Publishing Co., Cincinati 1984.
 14. Miller M.H., Orr D., A model of the demand for money by firms, "Quarterly Journal of Economies', Aug 66, vol. 80, issue 3.
 15. Miller T.W., Stone B.K., The Value of Short-Term Cash Flow Forecasting Systems, "Advances in Working Capital Management", JAI Press Inc., London 1996, vol. 3.
 16. Moir L., Managing corporate liquidity, Woodhead, Glenlake/Amacom, New York 1999.
 17. Piotrowska M., Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe, AE, Wrocław 1997.
 18. Schorr F.C., Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
 19. Scherr F.C., Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
 20. Stone В., The use of forecasts and smoothing in control - limit models for cash management, "Financial Management", Spring 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu