BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Klasyfikacja województw według zróżnicowania dochodowego, wydajności pracy, zmian struktury sektorowej oraz migracji ludności
The Classification of Voivodeships According to the Income Inequality, Productivity, Changes of the Sectoral Structure and Migrations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 485-492, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Klasyfikacja, Województwo, Zróżnicowanie regionalne, Wydajność pracy, Gospodarka regionalna, Migracja nielegalna, Nierówności dochodowe
Classification, Voivodship, Regional diversity, Labour efficiency, Regional economy, Illegal migration, Income inequalities
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule starano się sklasyfikować województwa według kluczowych czynników wpływających na nierówności dochodów w regionach. Klasyfikacji dokonano z wykorzystaniem procedury aglomeracyjnej metodą Warda. W wyniku jej zastosowania otrzymano podział województw na trzy główne skupienia: peryferyjne, centralne oraz neutralne. Otrzymane wyniki wskazują również na występowanie znacznych migracji ludności z województw peryferyjnych do centralnych.

In the article the author tries to classify voivodeships in the dependence of the crucial factors influencing the scale of regional income inequalities. One reckones their productivity, the concentration of the economic activity and the structural changes of the economy. As a result of used agglomeration procedure there was obtained the partition of voivodeships on three groups: central, peripheric and neutral. The received results show also on the occurrence of significant migrations of the population from peripheric to central voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Caroli E., García-Peñalosa C. (1999), Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories, „Journal of Economic Literature", December, vol. 37, nr 4, s. 1615-1660.
 2. Benabou R. (1996), Inequality and Growth, NBER Macroeconomics Annual, 11, s. 11-74.
 3. Benito J. M., Ezcurra R. (2003), Spatial Disparities in Productivity and Industry Mix. The Case of the European Regions, Department of Economics, Universidad Pública de Navarra.
 4. Boeri T., Brücker H. (2001), Eastern Enlargement and EU-Labour Markets: Perceptions, Challenges and Opportunities, Discussion Paper No. 256, IZA, February.
 5. Carluer F., Gaulier G. (2005), The Impact of Convergence in the Industrial Mix on Regional Comparative Growth: Empirical Evidence from the French Case, „The Annals of Regional Science", 39, s. 85-105.
 6. Domański R. (1997), Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Esteban J. (1994), La desigualdad interregional en Europa y en España: descripción y análisis, Crecimiento y convergencia regional en España y Europa, vol. 2, Instituto de Análisis Económico-CSIC and Fundación de Economía Analítica, Barcelona, s. 13-82.
 8. Gaczek W.M. (2006), Polaryzacja czy wyrównywanie szans rozwoju gospodarczego w regionach Polski. Gospodarka - przestrzeń - rozwój, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1143, AE, Wrocław, s. 23-37.
 9. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. (2001), Sektorowe zmiany strukturalne gospodarki w ujęciu regionalnym, „Wiadomości Statystyczne" nr 9, s. 42-63.
 10. Krugman P. (1999), The Role of Geography in Development, „International Regional Science Review", vol. 22, nr 2, s. 142-161. Martin P. (1999), Public Policies, Regional Inequalities and Growth, CEPR Discussion Paper No. 1841, Centre for Economic Policy Research, London.
 11. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej (2004), red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 12. Rutkowski J. (1981), Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, „Wiadomości Statystyczne" nr 8, s. 20-23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu