BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartczak Stanisław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
European Union Structural Founds : Statistical Measures for Evaluation and Monitoring
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 182, s. 319-331, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Toward a New Europe Methodological and Comparative Approach
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Polityka strukturalna UE, Informacja statystyczna, System informacji statystycznej
Structural funds, EU structural policy, Statistical information, Statistical information system
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej szczególnego znaczenia nabierają Europejskie Fundusze Strukturalne. Procedura przygotowania wniosku o pomoc finansową z tych funduszy zawiera szereg kolejnych etapów, w tym ewaluację i monitoring. Dla poszczególnych przedsięwzięć zachodzi konieczność budowy i zastosowania konkretnych miar statystycznych jako ilościowych aspektów badania. W artykule zaprezentowano ogólną charakterystykę Europejskich Funduszy Strukturalnych, źródła informacji statystycznych dla potrzeb polityki strukturalnej oraz rodzaje indykatorów mogących znaleźć zastosowanie w realizacji konkretnych przedsięwzięć strukturalnych Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

One of the key policies is a common regional policy, oriented at narrowing the gap between levels of economic development of various regions. This gap may constitute an obstacle in the process of integration and harmonious development of the whole European Union. This policy is, on one hand, an expression of the existing noble principles of solidarity and partnership in the EU and on the other hand the result (as it seems) of the adopted strategy of development, preventing from excessive concentration of economic activity. Such a concentration has an unfavourable influence, not only on relatively pauperized and often depopulated peripheral regions, but in the long term it also results in negative effects the central, highly industrialized regions, due to growing problems with transport infrastructure, pollution, etc. General objective of this policy is the improvement of situation in poorer regions or in regions where the development needs are most explicit. By means of influencing the allocation of resources appropriate for investments, the policy promotes economic growth in backward regions and at the same time, it does not contribute to growth of consumption. It should be also pointed out that financial transfers from the EU budget should not lead to the decrease of structural expenditures incurred by Member States. Upon granting structural help, the principle of additionality is in force which means that the structural help supplements only domestic resources appropriate for structural support by beneficiary regions or states. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Integrated Operational Program of Regional Development, Warszawa 2003.
  2. Syrda E. J. (2003), Rola statystyki w zintegrowanym systemie informacji o społeczeństwie informacyjnym, „Wiadomości Statystyczne", nr 3.
  3. The European Council's Decree 1999 R 1260.
  4. The New Programming Period 2000-2006 (working paper 3, European Commission).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu