BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowska Emilia (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kasprzycka Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Jak mieszkają studenci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu?
How Do Students of Poznan University of Economics Live?
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 8, s. 25-31, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Studenci, Jakość życia, Poziom życia, Badania ankietowe, Standard życia, Warunki życia ludności
Students, Quality of life, Living standard, Questionnaire survey, Standard of living, People's living conditions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Abstrakt
Koło statystyczne "Estymator" przeprowadziło 23 lutego 2007 roku badanie wśród studentów drugiego roku Wydziału Zarządzania i Wydziału Gospodarki Międzynarodowej na temat jakości życia studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ankieta dotyczyła różnych aspektów życia akademickiego, takich jak: zdrowie, edukacja, rekreacja, praca, środowisko, komunikacja i zaplecze techniczne, warunki mieszkaniowe oraz finansowe. W naszym artykule skupiłyśmy się na warunkach, w jakich mieszkają studenci w zależności od płci i środków finansowych, którymi dysponują. (fragment tekstu)

In February 2007 the students from statistical group "Estymator" did the research among second year students of the Faculty of Management and Faculty of International Business and Economics at the University of Economics in Poznań. The research focused on some aspects of the quality of life. Some of the major findings of the research related to students' living conditions are presented in the paper. The questionnaires were given to 377 students. The key questions expected to give the answer to the topic of the article were for example: in what part of Poznań do they live, which of the household appliances they posses, how they evaluate their conditions of living. Moreover, the correlation between those factors was examined and the conclusion was drawn. (original original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu