BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Strategia ekonomicznej szkoły wyższej w perspektywie niekorzystnych zmian demograficznych w Polsce
Business University Strategy in Face of Unfavourable Demographic Changes in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 16-25, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Orientacja marketingowa, Badania naukowe
Higher education, Marketing orientation, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostały scharakteryzowane podstawowe uwarunkowania wpływające na rozwój orientacji marketingowej w szkołach wyższych w Polsce, inicjatywy uczelni wpisujące się w zmiany zachodzące w ich otoczeniu oraz rola studenta pełniącego funkcje promotora szkoły wyższej w kontekście dopasowania oferty edukacyjnej do jego potrzeb. (fragment tekstu)

The period of business transformation in Poland affected, among others, the system of tertiary education. Since then there have been clearer and clearer forms of competition and rise in the significance of marketing orientation in Polish universities. Such elements as demographic decline, the process of growing commercialisation of educational services, intensifying competition among universities, higher students' and employers' demands as well as internationalisation of education constitute currently a set of determinants which must be considered by Polish universities. They are obliged to make a complex evaluation of their resources and possibility of functioning and anticipation as well as flexible adjustment to the changes in their environment. A student as the purchaser of services creates not only the university budget but first of all its prestige and reputation. The appropriate recognition of students' needs is a prerequisite for adjustment of the educational offer. The effectiveness of the accepted strategy will determine the future of universities in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jóźwiak J., Problemy budowania jakości uczelni, w: Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji wyższej, red. J. Dietl i Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2001.
 2. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 4. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 5. Czubaj M., Studia wyższe: dziś promocja!, "Polityka", 2005, Nr 25.
 6. Krzyżanowska M., Perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w polskich szkołach wyższych, "Marketing i Rynek", 2004, Nr 9.
 7. Kudrycka B., Uwolnić ducha konkurencji, "Rzeczpospolita", 2009, Nr 270.
 8. Marki, o których się szepce, "Marketing w Praktyce", grudzień 2008 r.
 9. Paciorek A., Eksplozja edukacyjna, "Rzeczpospolita", 2005, Nr 148.
 10. Reichheld F. F., Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, "Harvard Business Review Polska", 2004, Nr 5
 11. Seredocha L, Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni, "Marketing i Rynek", 2007, Nr 2.
 12. Materiały internatowe:
 13. Ciżkowicz R, Opala P., Rybiński K., Jakie powinny być wyższe uczelnie. Zanim przyjdzie tsunami, http://wyborcza.p1/l,75515,7300368,Jakie_powinny_byc_ wyzsze_uczelnie__Zanim_przyjdzie.html, 10 grudnia 2009 r.
 14. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl, 30 czerwca 2009 r.
 15. Osiński Z., W jaki sposób uczelnie poradzą sobie z silnym spadkiem liczby "tradycyjnych" studentów?, http://www.uczelnie2020.pl/zobacz/w-jaki-sposob-uczelnie-poradza, 27 listopada 2009 r.
 16. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r., www.uczelnie2020.pl, 10 grudnia 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu