BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Jarosław (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Analizy strategiczne w polskim trzecim sektorze
Strategic Analysis in the Polish Third Sector
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 35-45, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Organizacje pozarządowe, Badania naukowe
Strategic analysis, Non-governmental organisation, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie niniejsze ma na celu przedstawienie aktualnego zakresu stosowalności oraz znajomości różnych metod analiz strategicznych w polskich organizacjach pozarządowych. Diagnoza sytuacji w tym zakresie może być pierwszym krokiem w opracowaniu zaleceń, zawierających np. modelowe metody diagnozy strategicznej, które mogą być stosowane przez organizacje trzeciego sektora. (fragment tekstu)

The present paper presents the current application range and the knowledge of methods of strategic analysis in the Polish non-governmental organisation. It is based on the author's own empirical research carried out on a randomly selected national sample of 200 public utility organisations. The current economic crisis undoubtedly affects also these companies. Different saving strategies pursued in business companies, the change in the structure of incomes and spending of the population will cause the decline in funds obtained by the non-profit organisations. In order to cope with the environment changes, they must put more emphasis on strategic management, first of all on the application of methods of strategic diagnosis. A brief presentation of the current knowledge of strategic management, together with the methods applied, is followed by the outline of the accepted methodology of research. The third part includes the results achieved, and eventually the conclusion is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfírevic N., Pavičic J., Adžić В., Simurina J., Bratić V, The balanced scorecard (bsc) approach to performance of a nonprofit in the transition environment: The case of the commercial trade union of Croatia (ctu), Ekonomski fakultet Sveucilista u Splitu, 2005.
 2. Bryson J. M., Strategic planning for public and nonprofit organizations, Jossey-Bass, San Francisco 1995.
 3. Bryson J. M., A strategic planning process for public and non - profit organizations, "Long Range Planning", 21 (1), 1988.
 4. Carman J. G., Fredericks K. A., Nonprofits and evaluation: Empirical evidence from the field, "New Directions for Evaluation", (119), 2008.
 5. Courtney R., Strategic management for voluntary nonprofit organizations, Routledge, London and New York 2002.
 6. Domański J., Strategic group analysis of Poland's non-profit organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2009, doi: 10.1177/089976400933 8219.
 7. Goold M., Institutional advantage: A way into strategic management in not-for-profit organisations, "Long Range Planning", 30 (2), 1997.
 8. Inamdar S. N., Kaplan R. S., Jones M. L., Menitoff R., The balanced scorecard: A strategic management system for multi-sector collaboration and strategy implementation, "Quality Management in Health Care", 8 (4), 2000.
 9. Iwankiewicz-Rak B., Siła wizerunku organizacji pozarządowej, "Trzeci Sektor", 5, 2006.
 10. Johnson R., Lipp A., Cognitive mapping: A process to support strategic planning in an academic department, "Group Decision & Negotiation", 16 (1), 2007.
 11. Kemp R. L., Kemp J. D., A new planning model for the public and nonprofit sector, "Management Research News", 15 (2), 1992.
 12. Lauer L. D., Nonprofits going global opportunities and problems from a communicator's perspective, "Nonprofit World", 13 (6), 1995.
 13. Mara C. M., A strategic planning process for a small nonprofit organization, "Nonprofit Management & Leadership", 11 (2), 2000.
 14. Mulhare E. M., Mindful of the future: Strategic planning ideology and the culture of nonprofit management, "Human Organization", 58 (3), 1999.
 15. Salamon L. M., Anheier R. K., The emerging nonprofit sector: An overview, University Press, Manchester 1996.
 16. Salamon L. M., Anheier H. K. a. A., The emerging sector revisited. A summary revised estimates, CNP the Johns Hopkins comparative nonprofit sector project, phase II, 1999.
 17. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 18. Schalm C., Implementing a balanced scorecard as a strategic management tool in a long-term care organization, "Journal of Health Services Research & Policy", 13 (1), 2008.
 19. Speckbacher G., The economics of performance management in nonprofit organizations, "Nonprofit Management & Leadership", 13 (3), 2003.
 20. Tyrakowski M., Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych, "Znacznie - ZNZE WSIiZ", 2 (4), 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu