BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barański Przemysław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Zmienność zrealizowana jak miara zmienności instrumentów finansowych
Realized Volatility as a Measure of Financial Instruments Volatility
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 8, s. 65-82, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Współczynniki zmienności, Instrumenty finansowe, Zmienność, Model GARCH, Analiza szeregów czasowych, Wyniki badań, Szeregi czasowe
Coefficient of variation, Financial instruments, Variability, GARCH model, Time-series analysis, Research results, Time-series
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmienność, rozumiana jako miara niepewności co do przyszłych zmian ceny instrumentów finansowych, (...) nie jest zjawiskiem obserwowalnym, co wiąże się z koniecznością poszukiwania metod jej szacowania. Niestety, większość obecnie stosowanych metod charakteryzują się bardzo słabą precyzją stawianych prognoz. Poniższa praca prezentuje jeden z możliwych sposobów rozwiązywania tego problemu, bazujących na danych o wysokiej częstotliwości i nazywany zmiennością zrealizowaną. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne tego podejścia oraz sposoby szacowania samej zmienności, w tym dwie nowe, proponowane przez autora, miary zmienności zrealizowanej. Zaprezentowane wyniki badań uzyskane dla polskich i światowych rynków finansowych pokazują znaczącą poprawę w stosunku do dotychczas stosowanych miar, jakości prognoz zmienności uzyskiwanych z modeli GARCH odnoszonych do tak oszacowanej zmienności. (fragment tekstu)

Volatility, interpreted as a measure of uncertainty about future changes of financial instruments' prices, plays a key role in modern finances. Unfortunately, it is not directly observable and therefore requires searching for methods of estimation. This paper demonstrates a new answer to this problem. It is based on high frequency data and is called realized volatility. The paper presents the theoretical background to this approach and various ways of estimation of this new measure. Moreover, findings for Polish and international financial markets show a significant improvement of volatility forecasts related to realized volatility, especially if compared with other commonly used volatility measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T. G., Bollerslev T., 1997, Answering the Skeptics.- Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts, "International Economic Review" nr 39, s. 885-905.
 2. Andersen T. G., Bollerslev T., Diebold F.X., Labys P., 2001, The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility, "Journal of the American Statistical Association" nr 96, s. 42-55.
 3. Bamdorff-Nielsen O.E., Shephard N., 2002, Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models, "Journal of the Royal Statistical Society" nr 64, Series B, s. 253-280.
 4. Brzeszczyński J., Keim R., 2002, Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 5. Doman M., Doman R., 2004, Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Hol E., Koopman S. J., 2002, Stock Index Volatility Forecasting with High Frequency Data, Tinber-gen Institute Discussion Paper 068/4.
 7. Martens M., 2001, Measuring and Forecasting S&P 500 Index-Futures Volatility Using High--Frequency Data, "Journal of Futures Markets" nr 22, s. 497-518.
 8. Mincer J., Zamowitz V, 1969, The Evaluation of Economic Forecasts, w: Economic Forecasts and Expectations, eds J. Mincer, National Bureau of Economic Research, New York.
 9. Osińska M., 2006, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Tarczyński W., Zwolankowski M., 1999, Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Tsay R. S., 2002, Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu