BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Zdzisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Adaptacyjność pracowników warunkiem przezwyciężania zakłóceń w organizacji
Adaptability of Employees as Precondition for Overcoming Disruption in the Organisation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 75-78, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Przedsiębiorstwo wobec zmian, Rozwój zawodowy pracownika
Organisation, Changes in the company, Professional development of employees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacje, które w warunkach ciągłych zmian chcą przetrwać, muszą przezwyciężać niekorzystne zjawiska. Muszą realizować wytyczone cele lub wytyczone zadania, mimo obiektywnych trudności. Aby było to możliwe, organizację muszą podejmować działania adaptacyjne, niwelujące lub przynajmniej osłabiające skutki niekorzystnych zmian. (fragment tekstu)

The author assumes that modern organisations working under the condition of permanent disruption require the definite adaptive ability in order to survive. In this connection he emphasises the role of the human factor in overcoming emerging organisation threats. He describes the situations in which it is possible to undertake actions to eliminate or weaken the effects of disruptions. He defines the conditions for launching the adaptive potential of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiński Z., Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji, PN AE Wrocław, Nr 372, Wrocław 1987.
  2. Liker J. K., Droga Toyoty, Wyd. M.T. Biznes, Warszawa 2005.
  3. Lis S., Santarek S., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  4. Olszewska B., Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia i globalizacji, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Wyd. AE, Wrocław 1999.
  5. Osbert-Pociecha G., Rola elastyczności w rewolucyjnym i ewolucyjnym rozwoju przedsiębiorstwa, w: J. Skalik red., Zmiany warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji. Ewolucja-rewolucja, Wyd. AE Wrocław, Wrocław 2006.
  6. Raynor M. E., Paradoks strategii, Wyd. Studio ЕМКА, Warszawa 2007.
  7. Stoner J. A. F, Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu