BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Wpływ zmian reżimu walutowego na zmienność kursu
Impact of the Changes in Exchange Rate Regime on the Volatility Level
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 8, s. 83-97, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Polityka kursowa, Kurs walutowy, Zmienność kursu walutowego, Model GARCH, Estymacja
Exchange policy, Exchange rates, Exchange rate variability, GARCH model, Estimation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Czeska, Polska
Czech Republic, Poland
Abstrakt
Celem prezentowanego badania jest analiza wpływu reżimu walutowego na zmienność kursu i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy upłynnienie kursu lub rozluźnienie polityki kursowej wpływa na wzrost jego zmienności. W związku z tym postanowiono przeprowadzić takie badanie dla kursu USD/PLN (...) i USD/CZK. (fragment tekstu)

There exists a common opinion that relaxation of the exchange rate policy and the choice of a more floating exchange rate regime affect the dynamics of the exchange rate causing increase in its volatility. In the paper we made an attempt to verify this conjecture, modeling the return series of exchange rates USD/PLN and USD/CZK by means of chosen ARMA-GARCH models with additional explanatory variables and Markov Switching RS-ARMA-GARCH models. For each return series we estimated both types of the models. Finally the best fitted models were chosen and on this basis an impact of the changes in an exchange rate regime on the volatility level was evaluated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilski J., 2006, Międzynarodowy system walutowy. Kieiiinki ewolucji, PWE, Warszawa
  2. Davidson J., 2007, Time Series Modelling Version 4.22, Main Document, University of Exeter, 20 kwietnia 2007.
  3. De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Framework, Date as of July 31, 2006, International Monetary Fund.
  4. Doman M.. Doman R., 2004, Ekonometryczne Modelowanie Dynamiki Polskiego Rynku Finansowego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
  5. Doman R., 2005, Forecasting the Polish Stock Market Volatility with Markov Switching GARCH Models, w. W. Milo, P. Wdowiński (ed.), Forecasting Financial Markets: Theory and Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-27.
  6. Hucik-Gaicka S., 2007, Wpływ polityki kursowej na wymienialność waluty, z 23.02.2007, na www.inwestycje.pl.
  7. Kočenda E., 2005, Beware of Breaks In Exchange Rates: Evidence from European Transition Countries, adres intemetowy: http://home.cerge-ei.cz/kocenda/papers/ExrBreaks.pdf
  8. Laurent S., Peters J.-P., 2002, A Tutorial for G@RCH 2.2, A Complete Ox Package for Estimating and Forecasting ARCH Models, 26 lutego 2002.
  9. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., 2003, Reżim kursowy a kryzysy walutowe - czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego? "Bank i Kredyt" 2003, nr 9 s. 3-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu