BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszkowiak Agnieszka (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kryza Tymon (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Mariak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Jaki wpływ ma wprowadzenie euro na zachowanie indeksów giełdowych?
Influence of Introducing the Euro on the Dynamics of Stock Exchange Indices
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 8, s. 98-108, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Badania zdarzeń, Strefa euro, Indeks giełdowy, Stopa zwrotu, Kalkulacja stopy zwrotu
Event studies, Eurozone, Stock market indexes, Rate of return, Rate of return calculation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowenia, Polska
Slovenia, Poland
Abstrakt
Omówiono badanie, którego celem było określenie, jaki wpływ na indeksy giełdowe poszczególnych krajów miało wprowadzenie euro oraz odniesienie tej sytuacji do Polski. Następnie porównana zostanie dynamika indeksów giełdowych krajów, które wprowadziły euro (w krótkim okresie przed i po przystąpieniu do strefy euro), oraz tych, które tego nie uczyniły. (fragment tekstu)

The project ran by 'SKN Portolio' aimed at indicating essential changes in the dynamics of the Polish STOCK EXCHANGE INDICES that may occur after Poland's accession to the Economic and Monetary Union. The first part of the project is theoretical and indicates benefits and costs associated with Polish participation in the euro zone according to the accessible literature. The second part of the project is an econometrical simulation of the dynamics of Polish stock exchange index WIG 20, as one of the most important economic indicators after a theoretical introduction of the euro currency. We have taken into consideration the comparisons with other euro zone member countries' economic dynamics. In our work we have used the method of event studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartram S. M., Taylor S. J., Wang Y.-H., 2005, The Euro and European Financial Market Integration, adres internetowy: http://www.gsm.pku.edu.cn/store/downloads/200542814357Euro_inte-gration_25feb05.pdf stan na dzień 20-11-2007 stan na dzień 20-11-2007.
  2. Będowska-Sójka B., 2008, Analiza zdarzeń przy użyciu modelu rynkowego i modelu ARMA-tnar-ket-GARCH, Poznań [working paper].
  3. Brown S., Wamer J., 1985, Using Daily Stock Returns, "Journal of Financial Economies" nr 14, s. 3-31.
  4. De Jong H., Van den Berg В., Van de Wijngaert R., 2000, The Euro 's Impact on Money and Capital Markets, ABN AMRO Bank, zaprezentowane na konferencji EMU Halfway through the Transition Period: Experiences and Perspectives, zorganizowanej przez The European Institute of Public Administration (EIPA) oraz the European Centre for the Regions (EIPA-ECR), Barcelona, adres internetowy: http://aei.pitt.edu/569/01/3-AMRO-The%20euro's%20impact%20on %20money.pdf stan na dzień 20-11-2007.
  5. Gurgul H., 2006, Analiza zdarzeń na rynkach aukcji, Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  6. Borowski J.(red.), 2004, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, 2004, Narodowy Bank Polski, Warszawa, adres internetowy: http://www.nbp.pl/pubIikacje/O_Euro/Raport_korzysci_euro.pdf stan na dzień 20-11-2007.
  7. Szyszka A., 2002, Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW, "Nasz rynek kapitałowy" 2002, nr l (133), Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu