BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym
The Impact of Economic Modernization in the Greening Activity on Quality of the Natural Environment in Polish Provinces
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 17, s. 194-204, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Strategie proekologiczne, Jakość ekologiczna, Inwestycje ekologiczne, Jakość życia
Pro-ecological strategies, Ecological quality, Ecological investments, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie podjęto próbę oceny zróżnicowania nakładów na proekologiczne inwestycje w przekroju regionalnym w Polsce. Zasadniczym celem referatu jest zbadanie, w jakim stopniu modernizacja gospodarki w sferze działalności proekologicznej przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego i komfortu środowiskowego mieszkańców w poszczególnych regionach kraju. W analizie korzystano m.in. z danych dotyczących wielkości i struktury inwestycji proekologicznych w układzie regionalnym, wartości wskaźników zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby, areału parków narodowych, rezerwatów przyrody itp. W badaniach zastosowano wybrane metody wielowymiarowej analizy statystycznej. W szczególności przeprowadzono grupowania województw pod względem struktury nakładów na proekologiczne inwestycje i pod względem komfortu środowiskowego mieszkańców. Podobieństwo uzyskanych podziałów zbadano przy pomocy m.in. wskaźników Randa i Jaccarda. Następnie stosując zmienne syntetyczne dokonano uporządkowania województw według przyjętych kryteriów inwestycji prośrodowiskowych i komfortu środowiskowego. Stosując analizę korelacji zbadano zgodność otrzymanych rankingów. Dane do obliczeń pochodzą z bazy Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)

In the article there is estimated of dispersion of the greening investment in Polish provinces. The main purpose of the article is checking how the economic modernization can improve the quality of the natural environment and the quality of people's lives in the regional section in Poland. In the analysis there are used data about the greening investment in the regional section, pollution indicators as air pollution indicators, water pollution indicators, area of national parks and nature reserves, scenic parks, protected landscape. In the study Author proposes the application of multivariate statistical analysis to show relationships between the level of the greening investment and the quality of the natural environment. In the paper there are used cluster analysis, One Way Analysis of Variance, measures of classification partition like Rand index, Jaccard coefficient and rank correlation analysis. The data used in the paper are taken from Regional Data Bank of the Central Statistical Office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosz M., 2004, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
  2. Fowlkes E.B., Mallows C.L., 1983, A Method for Comparing Two Hierarchical Clusterings, Journal of the American Statistical Association, 78.
  3. Jaccard P., 1908, Nouvelles recherches sur la distribution florale, Bull. Soc., Vaudoise des Sciences Naturelles, 44.
  4. Kukula K. (red.), 2005, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.
  5. Rand W.M., 1971, Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods, Journal of the American Statistical Association, 66, pp. 846-850.
  6. Sokołowski A., 2002, Metody stosowane w Data Minig, StatSoft Polska.
  7. Mossor-Pietraszewska T., Strzałko J. (red.), 2006, Kompendium wiedzy o ekologii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Woźniak M.G., 2008, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu