BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki), Jeżak Jan (Uniwersytet Łódzki), Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strategie rozwoju polskich spółek publicznych a ich wyniki finansowe : dylematy metodyczne w ramach przeprowadzonych badań
Growth Strategy of Polish Companies in Relation to their Financial Results : Research Based Methodical Dilemmas
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 99, s. 79-90, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Spółki publiczne, Spółki publiczno-prywatne, Strategia rozwoju, Wynik finansowy, Przegląd literatury, Badania naukowe
Public companies, Public-private partnerships, Development strategy, Financial performance, Literature review, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat relacji strategii rozwoju polskich spółek publicznych (strategia dywersyfikacji i strategia internacjonalizacji) i ich wyniki finansowe. Na podstawie badań, przeprowadzonych w okresie 2005-2007, ze wszystkich polskich spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie, stwierdzono, że istnieją współzależności między strategią dywersyfikacji i zmienną ROA w postaci pozytywnych relacji między tymi typami zmiennych (wyższe zróżnicowanie, tym wyższe ROA przedsiębiorstw). Jednocześnie okazało się, że praktycznie nie ma zależności między strategią internacjonalizacji i wyników finansowych spółek.

The article presents the results of authors' research of relations between growth strategies of Polish public companies (diversification strategy and internationalisation strategy) and their financial results. On the basis of research, carried out in the period of 2005-2007, of all Polish public companies listed on the Warsaw Stock Exchange, it is claimed that there are interdependences between the diversification strategy and the ROA variable in the form of positive relation between these types of variables (the higher the diversification, the better the ROA of companies). Simultaneously, it has been found out that there is practically no interdependence between the internationalisation strategy and company financial results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Livnat J., A Concept of Conglomerate Diversification, "Journal of Management", 1988.
 2. Ansoff H. L, Corporate Strategy, Penguin Books, Harmonsworth, Middlesex 1971.
 3. Beard D. W, Dess G. G., Corporate-Level Strategy, Business-Level Strategy and Firm Performance, "Academy of Management Journal", 1981, Vol. 24.
 4. Bowen H. P, Wiersema M. F., Foreign-Based Competition and Corporate Diversification Strategy, "Strategic Management Journal", 2005.
 5. Duru A., Reeb D. M., Geographic and Industrial Corporate Diversification: The Level and Structure of Executive Compensation, "Journal of Accounting, I Auditing and Finance", 2002, Nr 1.
 6. Grant R. M., Contemporary Strategy Analysis, wyd. 5, Blackwell Publishing, Maiden, Massachusetts 2005.
 7. Gupta A. K., SBU Strategies, Corporate-SBU Relations, and SBU Effectiveness in Strategy Implementation, "Academy of Management Journal", 1987, Vol. 30.
 8. Hassel A., Höpner M., Kurdeisbusch A., Redher B., Zugehör R., Two Dimensions of the Internationalization of Firms, "Journal of Management", 2003.
 9. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo UL, Łódź 1990.
 10. Kaufman O., Strategies of Expansion and Organizational Developments in European and American Firms, "The Journal of Management Studies",February 1972.
 11. Levitt T., The globalization of markets, "Harvard Business Review", May-June 1983.
 12. Lomi A., Larsen E. R., Interacting Locally and Evolving Globally: a Computational Approach to the Dynamics of Organizational Populations, "Academy of Management Journal", 1996, Vol. 39.
 13. Lu J. W, Beamish P W, International Diversification and Firm Performance: The S-Curve Hypothesis, "Academy of Management Journal", 2004.
 14. Raghunathan S. E, A Refinement of the Entropy Measure of Firm Diversification: Toward Definitional and Computational Accuracy, "Journal of Management", 1995.
 15. Reeb D. M., Kwok C. Y, Baek Y, Systematic Risk of the Multinational Corporation, "Journal of International Business Studies", 1998, Nr 2.
 16. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 17. Rugman A., Hodgetts R., The End of Global Strategy, "European Management Journal", 2001, Vol. 19.
 18. Rumelt R. P, Strategy, structure, and economic performance, Harvard University, Boston 1974.
 19. Sullivan D., Measuring the Degree of Internationalization of a Firm, "Journal of International Business Studies", 1994, Nr 2.
 20. Zhang Y, Li X., Ownership Structure and Corporate Diversification, "Business and Politics", 2006, No. 1, Article 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu